2009. október 13., kedd Országos közéleti lap V. évfolyam, 147. (819.) szám
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívum • Élet-Jel 2009: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Főszerkesztő
"Isten munkája látható rajtunk"

Ünnepi közgyűlés keretében szentelte fel és kérte Isten áldását lelkipásztoraira és szolgálattevőire a Kárpátaljai Református Egyház (KRE).

– A mai nap bizonyítéka annak, hogy Isten munkája látható rajtunk – mondta Zán Fábián Sándor püspök. – Húsz éve még csak huszonnégy lelkésze volt a kárpátaljai gyülekezeteknek. Ma a lelkészi kar több mint nyolcvan emberből áll, a hitoktatók száma százharminc.

Az egyházon látható Isten munkája, legyen látható ez egyen-egyenként rajtunk is! Az ég és a föld elmúlik, de Isten igéje örökké megmarad. És a mi kezeink munkája csak annyit ér, amennyi lelket mentettünk, ahány embert élő hitre vezettünk. Munkánk csak annyit ér, amennyi személyes hit támad bizonyságtételeink nyomán, fogalmazott a KRE püspöke.

Szánjátok oda egész valótokat szent és Istennek kedves áldozatul, hogy majd szolgálatotok által mindazok is megszentelődjenek az Úrban, akik közé ma kibocsátunk titeket – engedte útjára a nyolc fogadalmat tett lelkipásztort: Kacsó Gézát (Beregszász), Dancs Róbertet (Munkács), Molnár Lórántot (Mátyfalva), Harsányi Bélát (Izsnyéte), Pápai Gábort (Tiszaújfalu), Bernáth Tamást (Kisdobrony), ifj. Pocsai Sándort (Csongor) és Jenei Károlyt (Visk).

Ezt követően Taracközi Ferenc zsinati tag tett hivatali esküt a közgyűlés előtt, majd átvehették okleveleiket azok, akik az egyházkerület által szervezett lévitaképzőn vettek részt: Bálint Sándor, Kovács Sándor, Márton Árpád, Petrusinec Volodimir, Simon Sándor, Sütő József és Zsurki Jenő.

Ezen a napon került sor az elmúlt időszakban katekétaképzésben részt vettek kibocsátására is. Estók Andrea, Mészár Erika, Nagy Zsuzsanna, Sánta Dianna, Szilágyi Olga és Varga Katalin fogadta az áldást.

Végül a Sárospataki Teológiai Akadémián katekéta-lelkipásztori szakon végzett hallgatókra (Keresztyén Anett, Barna György, Gogola István, Krémer István, Samók Attila, Cserniga Gyula, Fodor Natália) és a tanulmányaik után hazatért vallástanárokra (Jenei Éva, Tihor Melinda) kért áldást a közgyűlés.

Ünnepi köszöntőt mondott Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyház püspöke. Mint a Magyarországi Református Egyház zsinatának alelnöke ünnepélyesen átnyújtotta a Kárpátaljai Református Egyház püspökének a Debrecen városa által május 22-re (az egységes Magyar Református Egyház megalakulására) készítetett kilenc zászló egyikét, melyen a Kárpát-medence kilenc egyházkerületének címere található.

H. Cs.

Minden jog fenntartva © 2009 Kárpáti Igaz Szó