2009. szeptember 5., szombat Országos közéleti lap V. évfolyam, 128. (801.) szám
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívum • Élet-Jel 2009: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Főszerkesztő
A panaszosok nemzetiségi ellentétet szítanak

Az Ungvári Nemzeti Egyetem felvételi bizottságának közleménye

A Nemzeti Kisebbségek Jogainak Biztosításával Foglalkozó Ukrán–Magyar Vegyes Bizottság tizenkettedik ülésének 2003. IX. 26-án kelt jegyzőkönyve értelmében az Ungvári Nemzeti Egyetem azzal a kéréssel fordult az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztériumhoz, hogy biztosítsanak pótlólagosan államilag támogatott helyeket az egyetem történelem szakára felvételiző magyar iskolát végzett jelentkezők számára. A levél 2003. XI. 19-én kelt iktatószáma 5/1454. Pozitív elbírálása lehetővé tette a magyar történelem és európai integrácis szak beindítását. Ennek köszönhetően, ahogy a 2003-as és 2004-es adatokból kitűnik, a szaktárca jóváhagyásával 2004-ben 20-szal több lett az államilag támogatott helyek száma.

A megyei állami közigazgatás oktatási és tudományos főosztálya a 01-19/152F iktatószámú levéllel kereste meg az Ungvári Nemzeti Egyetemet, arra kérve azt, hogy járjon közben az oktatási és tudományos tárcánál a meglévő engedély keretén belül pótlólagosan 10 államilag támogatott hely megadásáért a matematika szakon és ugyancsak 10 ilyen helyért a fizika szakon a magyar iskolát végzett fiatalok számára.

A kérést az egyetem 2008. VI. 19-én kelt (ikt. sz. 01- 10/1127) levelében továbbította a szaktárca felé, mely eleget téve a kérésnek, pótlólagosan 10-10 államilag támogatott helyet biztosított a fizika és matematika szakra felvételiző magyar iskolát végzett jelentkezőknek. Ezáltal a támogatott, tehát tandíjmentes helyek száma a matematika szakon a korábbi 70-ről 80-ra, a fizika szakon pedig 60-ról 70-re bővült.

A történelem kar tudományos tanácsának döntése alapján (kivonat a 2003. III. 10-én kelt 4. számú jegyzőkönyvből), valamint Volodimir Fenics docensnek, a kar megbízott dékánjának közbenjárására az UNE Tudományos Tanácsa határozatot fogadott el a Magyar Történelem és Európai Integrációs Szak létrehozásáról (kivonat a 2005. IV. 19-én kelt 3. számú jegyzőkönyvből), amely a rektor 2005. IV. 19-én kelt 4/01-03. számú rendelkezésével lépett hatályba.

Az UNE Tudományos Tanácsa 2008. VI. 19-i határozatának megfelelően (6. számú jegyzőkönyv) a 2008. VI. 20-án kelt 93/01-03. számú rendelettel megalakult a Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar. Az egyetem tudományos tanácsának 2008. VIII. 29-i döntése alapján (7. számú jegyzőkönyv) pedig a 2008. IX. 3-án kelt 106/01-03. számú rendelettel a karon belül megnyílt a fizika-matematika tanszék.

Ily módon az egyetem megvalósította a nemzeti kisebbségek jogait biztosító ukrán–magyar vegyes bizottság 12. és 13. üléseinek jegyzőkönyveiben előírtakat, és teljesítette az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség és az UNE közötti 2005. V. 11-én és 2007. IV. 10-én aláírt együttműködési szerződésben foglaltakat.

Megjegyzendő, hogy az ukrán–magyar vegyes bizottság 13. ülésén elfogadott munkaterv 12. pontjának megfelelően az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium az UMDSZ és az UNE közötti szerződéshez igazodva évente köteles biztosítani a fentebb említett szakokon az államilag támogatott helyeket.

A munkatervben foglaltak teljesítését folyamatosan ellenőrzi az Ukrán Miniszteri Kabinet, az oktatási tárca és a megyei állami közigazgatás. Ezt támasztja alá a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás 2008. III. 26-án kelt 3890/0603. számú és a szaktárca felsőoktatási ügyosztályának 2008. IV. 9-i 4.3-20/1018. és 2008. X. 20-i 4.3-20/4070. számú levele.

2009 júliusában Volodimir Fenics docens, az UNE történelem karának dékánja és Roman Oficinszkij professzor kérvénnyel fordult az egyetem felvételi bizottságához és azonos tartalmú panasszal a szaktárcához, megkérdőjelezve a magyar iskolát végzett felvételizők számára biztosított külön felvételi rend és az államilag támogatott helyek fenntartásának jogszerűségét. Ugyanígy megkérdőjelezik az ukrán–magyar vegyes bizottság ülésein született határozatok további végrehajtását. Sőt, mi több, Volodimir Fenics, Roman Oficinszkij és egyes helyi médiumok munkatársainak írásai a nemzetiségek közötti ellenséges hangulat szítására alkalmasak, etnikai villongásokhoz és nemzetközi konfliktusokhoz vezethetnek.

A felsorolt tényeket megfelelő beadványok formájában továbbítottuk az Ukrajnai Nemzetiségi és Vallásügyi Állami Bizottsághoz, az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztériumhoz, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatáshoz és a Kárpátaljai Megyei Tanácshoz, valamint Ukrajna Magyarországi Nagykövetségéhez és az Ukrán Külügyminisztérium ungvári képviseletéhez.

Mikola Vehes professzor,

az UNE rektora,

a felvételi bizottság elnöke

Olekszandr Szlivka professzor,

rektorhelyettes,

a felvételi bizottság alelnöke,

Dmitro Belov docens,

a felvételi bizottság

felelős titkára

Minden jog fenntartva © 2009 Kárpáti Igaz Szó