2009. augusztus 18., kedd Országos közéleti lap V. évfolyam, 118. (791.) szám
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívum • Élet-Jel 2009: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Főszerkesztő
A koronák újra együtt

– Valamikor egyek voltunk, összetartoztunk, de ha nagyon akarjuk, újra egyek lehetünk – hangsúlyozta beszédében Jenei Károly viski református lelkész A koronák újra együtt elnevezésű rendezvényen, mely az egykori öt máramarosi koronaváros – Visk, Máramarossziget, Técső, Huszt, Hosszúmező – kapcsolatának felelevenítését célozta. Józan Lajos huszti református lelkész és Sipos István Máramarossziget református esperese szintén az összefogás fontosságát hangsúlyozta.

A Viski Zöld Falusi Turizmus Szövetség és az önkormányzat közös szervezésében megvalósult rendezvény ünnepélyes megnyitójára a viski református templom előtt felállított, az öt koronaváros címerét ábrázoló kopjafánál került sor.

A koronavárosok évszázadokon át jelentős szerepet töltöttek be a magyar történelemben. Elsősorban a sókitermelést felügyelték, és védték a keleti határokat. Máramaros magyarjai számára a haza óvása volt a legfontosabb. Most szórványban élnek, és a beolvadás elleni harc a legfőbb feladatuk...

– A társadalmi átalakulás a lakók nagy részének életét bizonytalanná tette, de tovább léptek, és mára bátran állítható, hogy településünk dinamikusan fejlődik. Mint minden egykori koronaváros, Visk is többnemzetiségű, nagy többségben ukránok és magyarok lakják. Mindkét nemzet gazdag kultúrával rendelkezik, és mindent megtesznek azért, hogy hagyományaik ne merüljenek feledésbe. Ezzel a rendezvénnyel is hagyományt szeretnénk teremteni – hangsúlyozta Szajkó Károly Visk polgármestere.

Máté Ottó, Hosszúmező alpolgármestere az összetartás fontosságát húzta alá beszédében. – Ha mi, elszakadt magyarok nem tartunk össze, elveszünk, de ha folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, látogatjuk egymást, van remény a fennmaradásra – mondta.

Bacskai József, a beregszászi külképviselet főkonzulja elmondta: Magyarország fontosnak tartja, hogy a független Ukrajna felzárkózzon, és idővel csatlakozzon az euro-atlanti térséghez. Az anyaország nap mint nap nemcsak szóval, hanem tettekkel, konkrét pénzügyi-anyagi és morális támogatással tanúbizonyságát teszi jószomszédi kapcsolatai fejlesztésének és elősegítésének.

– Örömmel tapasztalom, hogy egyre többen próbálkoznak az adott lehetőségek kihasználásával, és mára már vannak reális, kézzelfogható eredményei is az együttműködésnek. A maihoz hasonló rendezvényeknek hatalmas érzelmi töltete van. Hiszen a nehéz időkben kitartó magyar emberek egymásnak erőt adva hirdetik azt, hogy a nemzet egy és oszthatatlan – fogalmazott Gajdos István, a Kárpátaljai Határ Menti Önkormányzatok Társulásának elnöke, Beregszász polgármestere, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke.

A rendezvény első része a koronavárosi emlékmű koszorúzásával és a Szózat eléneklésével ért véget. A vendégek átsétáltak a helyi iskolába, ahol konferenciára került sor. Elsőként dr. Szöllősy Tibor kárpátaljai helytörténész, író tartott előadást a koronavárosok történelméről, majd Igyártó Bálint és Krüzsely Barna máramarosszigeti öregdiákok emlékeztek a régi időkre. A jövővel kapcsolatos elképzeléseket, lehetőségeket ifj. Ötvös Sándor ismertette a résztvevőkkel. Ezt követően az Ukrajnában és Romániában lévő koronavárosok együttműködési lehetőségeit latolgatták az egybegyűltek. Több európai uniós, jelenleg kihasználatlan pályázat is szóba került. A rendezvényt szervező viskiek pedig a kiaknázatlan turisztikai lehetőségekre hívták fel a figyelmet.

Varga Sándor, a település díszpolgára felajánlásával a koronavárosok képviselői értékes ajándékokat vehettek át. Ötvös Ida, a Viski Zöld Falusi Turizmus Szövetség elnöke és a helyi önkormányzat kezdeményezésére aláírásra került az a jegyzőkönyv, mely szerint a koronavárosok találkozóját évente megrendezik majd az érintett települések egyikén.

Hegedűs Csilla

Minden jog fenntartva © 2009 Kárpáti Igaz Szó