2009. augusztus 18., kedd Országos közéleti lap V. évfolyam, 118. (791.) szám
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívum • Élet-Jel 2009: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Főszerkesztő
Nyelv-őr
Gazdasági társulások új rövidítései: nyrt. és zrt.

A címben jelzett rövidítésformákkal cégek, társulások nevében olvasóink is bizonyára találkoznak: Állami Nyomda Zrt. vagy Richter Gedeon Nyrt.

De miről is van szó itt tulajdonképpen? A részvénytársaságok, rövidítve rt.-k változásáról, pontosabban az rt. elnevezés megszűnéséről, illetve egyidejűleg új elnevezések, az nyrt. és a zrt. alakok megjelenéséről. A társulási formák tipikusan mai életünk azon valóságmozzanatai közé tartoznak, amelyek a gazdasági folyamatok közepette gyorsan módosulnak, átalakulnak. A kérdés már csak az, beleillik-e a két új forma, az nyrt. és a zrt. az eddigi rövidítések rendszerébe vagy sem.

Gyors válaszom az, hogy igen, beleillik. Mert az nyrt. (nyilvánosan működő részvénytársaság) és a zrt. (zártkörűen működő részvénytársaság) követi az eddigi, többnyire már megszokott gazdasági társulások rövidítésformáit és írásszabályait, amilyen a bt. (betéti társaság), a kft. (korlátolt v. korlátozott felelősségű társaság), a kht. (közhasznú társaság), a kkt. (közkereseti társaság) és természetesen az rt. (részvénytársaság). Köznévi használatban tehát nyrt. és zrt. rövidítésformákkal, tulajdonnév elemeként pedig Nyrt. és Zrt. formákkal rendszerszerűen gyarapodott a mai nyelvhasználat.

Ez így rendben is volna, mi okozza mégis azt a kételyt és bizonytalanságot, amellyel rákérdeznek a telefonálók és levélírók: "helyes-e ez így"? "Miért nem írjuk őket NYRT és ZRT formában, csupa nagybetűkkel és pont nélkül, mint a tulajdonneveket, vagy ha kisbetűsek, akkor miért nem ugyanolyanok, mint az eva vagy a taj?"

Felvetésükön én is elgondolkodtam. Mert igazuk van a kérdezőknek, ráéreztek egy kétségtelenül meglévő következetlenségre a rövidítések kiejtése és írása között, amely nem kerülte el természetesen a szótárírók figyelmét sem.

Ebben a rövidítésformában ugyanis, amelybe a társulási formák rövidítései is beletartoznak, mint látjuk, egyre több olyan alak van, amelynek az ejtése nem a régebben szokásos rövidítésekére, hanem az újabban terjedő betűszókéra (mozaikszókéra) jellemző. Akár oda is sorolhatnánk őket, és írhatnánk csupa nagybetűvel, pont nélkül. Az elmúlt két évtized írásgyakorlata viszont megtartotta a rövidítés zárópontját, és ez most már így hagyományozódik tovább. A gazdasági társulások különféle formái mind köznévi betűszók, az írásképükben megjelenő pontok ma már csupán az írásgyakorlat hagyományával magyarázhatók. Azzal, hogy első megjelenésük idején még nem betűszóként rögzültek az írásgyakorlatban, hanem ponttal zárva rövidítettük őket (kivétel a gmk és a korábbi tsz).

Mindezeket összefoglalva: a nyilvánosan működő részvénytársaság nyrt. és a zártkörűen működő részvénytársaság zrt. rövidítése megfelel a magyar nyelvi rövidítési gyakorlatnak, a már kialakult hagyománynak. Köznévként tehát így, kisbetűvel írandó, tulajdonnévként, adott esetben egy cég nevének elemeként pedig a rövidítés első betűjegyét nagybetűvel kell írni: Generali-Providencia Biztosító Zrt. vagy Richter Gedeon Nyrt. Indokolt esetben, például egy cég logójában szerepelhet a csupa nagybetűs írásforma is.

Heltainé Nagy Erzsébet

(Édes Anyanyelvünk)

Minden jog fenntartva © 2009 Kárpáti Igaz Szó