2009. augusztus 8., szombat Országos közéleti lap V. évfolyam, 113. (786.) szám
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívum • Élet-Jel 2009: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Főszerkesztő
Olvasói levél
Ki verte szét a kórust?

Levélben fordult szerkesztőségünkhöz Kozma Tibor, a Técsői Arany Ősz Művelődési Egylet elnöke. Elmondása szerint az általa tapasztalt félretájékoztatás miatt él a gyanúperrel, hogy e levélnek a Kárpátalja című hetilapnak küldött példánya nem kerül publikálásra, viszont fontosnak tartja, hogy reagálhasson a személyét és az egyletet ért vádakra.

Nem szeretnék sajtó-csatározások alanyává válni, de amikor egy magát tekintélyesnek vélő lap újságírója és annak riportalanyai valótlanságot írnak, nem hagyhatom szó nélkül. Igenis, a Técsői Arany Ősz Művelődési Egylet megalakulásának 10. és a kórus létrejöttének 20. évfordulóját méltattuk.

Ha visszalapozunk egy kicsit a múltba, akkor a Kárpátaljában megjelent "Idegen tollakkal" c. cikk szerzői vagy nagyon feledékenyek, vagy készakarva vezetik félre a tisztelt olvasót. Szándékosan elhallgatják az Arany Ősz Művelődési Egylet megalakulásának történetét. Ugyanis 1999. július 9-én az akkori vegyeskar, amely a Tiszavirág Nyugdíjas Egyesület keretein belül működött, Borbély Júlia karmester elnökletével kórusgyűlést hívott össze, amelyen jelen volt Bányász Erzsébet elnök is.

A gyűlés összehívásának indoklásában Borbély Júlia a következőket mondta: "A jelenlegi helyzet miatt, nevezetesen, hogy az elnök asszony, Bányász Erzsébet gyakorlatilag elfordult az énekkartól és semmiben sem támogatja az együttest, sajnálkozását fejezi ki és kéri a tagságot, hogy támogassák javaslatát, azaz a jövőben a kórus folytasson önálló tevékenységet, váljon ki a Tiszavirág Nyugdíjas Egyesületből, amit az ott levők, beleértve Bányász Erzsébetet is, egyhangúlag elfogadtak." – eddig az idézet a jegyzőkönyvből.

Továbbá javasolta, hogy a kórus alakítson önálló szervezetet, amelynek elnökéül Zombori Istvánt, alelnökül Kozma Tibort ajánlotta. A közgyűlésen Zombori Istvánt 19 igen, 4 nem és 1 tartózkodással, Kozma Tibort 23 igen, 1 tartózkodás (a tartózkodó saját magam voltam) mellett megválasztották. A résztvevők száma 24 fő volt.

A jegyzőkönyvet Borbély Júlia elnök, Kozma Éva titkár és Erdélyi Dezső írták alá. Kérdem én: Ki verte szét a kórust?

1999. augusztus 27-én kelt levelében Zombori István elnök úr kérte a KMKSZ vezetőségét, hogy szerényen járuljon hozzá a kórus megalakulásának 10. évfordulója megünnepléséhez. A levelet Zombori István elnök, Kozma Tibor alelnök, Borbély Júlia karmester és Kozma Éva titkár írták alá. Mivel a levélre válasz nem érkezett, úgy döntöttünk, hogy műsoros esttel és batyubállal méltatjuk az eseményt. Kérdésem: Hol voltak akkor a mostani háborgók? Akkor nem volt fontos a kórus?

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség több éves pangás után 2003. július 12-én tartotta I. Kongresszusát, viszont Borbély Júlia 2003. február 16-án mondott le egészségi okokra hivatkozva, épp akkor, amikor a kórus a legmagyarabb ünnepünkre, március 15-ére készült. Mibe is kényszerítettem én Borbély Júliát? Viszont ezeknek az eseményeknek az időpontjában a letelepedési engedéllyel rendelkező Borbély Sándor Magyarországon élt. Még valami: az egylet igenis rendez ősszel szüreti nappal egybekötött nemzetközi kórustalálkozót, de nem Arany Ősz fesztivált. Ha valaki a kettő között nem tud különbséget tenni, az ő baja.

Szerény véleményem szerint, ha egy szervezet, amelynek van népdalköre, kórustalálkozót rendez, az a saját tollával ékeskedik, viszont az a szervezet, amely nem folytat kulturális tevékenységet, és ilyen rendezvényt szervez, inkább hasonlít az idegen tollakkal való ékeskedőre.

Ui. A fent említett igazoló okiratok megtalálhatók az egylet irattárában.

Kozma Tibor,

a Técsői Arany Ősz Művelődési Egylet elnöke

Minden jog fenntartva © 2009 Kárpáti Igaz Szó