2006. október 21., szombat Országos közéleti lap II. évfolyam, 163. (225.) szám
Hirdessen Ukrajna egyetlen országos magyar lapjában
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívum Főszerkesztő
Emléktáblát avattak az '56-os ellenállók tiszteletére

Ahogy ötven esztendeje egy szebb és emberibb jövő lehetősége egységbe tudta tömöríteni Magyarország minden polgárát, úgy kell nekünk is mindent megtennünk a szétforgácsolódás ellen, hiszen ez nemzetünk megmaradásának záloga – e gondolatokkal nyitotta meg Gajdos István, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöke Nagyszőlősön azt az emlékkonferenciát, melynek keretein belül emléktáblát avattak a helyi Perényi Zsigmond Középiskola falán.

Dupka György, az országos szövetség alelnöke, a MÉKK elnöke köszöntötte a vendégeket: Sziklavári Vilmost, a Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusának főkonzulját, Szabó Lászlót, a Határon Túli Magyarok Hivatalának (HTMH) osztályvezetőjét, Szentgyörgyi Lajost, a HTMH elnöki főtanácsadóját, a Nagy Imre Társaság képviselőit, valamint a lapunkban már bemutatott Bucsella Józsefet – aki az '56-os történések idején szovjet sorkatonaként megtagadta, hogy vérei ellen harcoljon, s emiatt évtizedeket töltött fogolytáborokban – és Varga Jánost, aki maga is aktív részese volt a nagyszőlősi ellenállók csoportosulásának.

Zubánics László történész részletesen ismertette az '56-os magyar forradalom és szabadságharc eseményeit. Előadásában percről percre követhettük végig az eseményeket a Bem-szobornál elhangzó Talpra magyartól Sztálin monumentális szobrának ledöntésén át, a közrádió előtt eldördülő első lövéseken keresztül november 4-ig, amikor a szovjet tankok eltiporták a felkelést.

Dupka György '56 kárpátaljai vonzataira tért ki, különös fontossággal szólt Kádár szolnoki beszéde megszületésének hiteles történetéről. A történelem fura fintora, hogy ezt a beszédet Moszkvában, oroszul írták meg. Kádár csak előadta, amit a KGB-s Szerov tábornok a szájába adott. Ezenkívül '56 talán legtragikusabb fejezetét, a forradalom során magyar árvaházakból elhurcolt gyermekek sorsát is megismerhettük.

Varga János egykori politikai elítélt az 1955 és 1957 között végzett röplapterjesztésről mesélt, míg Bucsella József elakadó hangon emlékezett a forradalomra. Tóth Sándor, a magyarországi Nagy Imre Társaság országos elnöke Nagy Imre, a politikus életútját vázolta fel, majd Bucsella József és Varga János, az '56-os történések aktív részesei leleplezték az Illés Józsefnek, Varga Jánosnak, Kovács Zoltánnak, Milován Sándornak és Dudás Istvánnak emléket állító márványtáblát, melynél a megjelentek elhelyezték a kegyelet koszorúit.

Matúz István

Minden jog fenntartva © 2006 Kárpáti Igaz Szó