2005. december 27., kedd
Országos közéleti lap
I. évfolyam, 60. szám

Hirdessen Ukrajna egyetlen országos magyar lapjában
A munka nélkül maradtak – tudjuk, számuk az elmúlt években rekordokat döntögetett – a megmond-hatói, hogy a foglalkoztatási központok eredményes működése mekkora segítség az érintettek számára. Az Ungvári Foglalkoztatási Központ fennállásának 15 évéhez érkezett. »»

A vezető politikai párt-szövetségek már nyilvános-ságra hozták választási listá-jukat. Mindez pedig számol-gatásra is lehetőséget bizto-sít, egy kicsit osztunk-szor-zunk, s hamarjában kiderül-het, hogy hány kárpátaljai tagja lehet 2006 márciusa után a kijevi törvényhozásnak. »»

Ugye, kedves olvasó, az Ön életének is volt olyan időszaka, amikor elkapta a gyűjtőszenvedély, dobozok, fiókok teltek meg papírszal-vétákkal, ezüst csokipapírral vagy színes képeslapokkal. Az ember szeret játszani felnőtt korában is. Mert játszik a filatelista, a numizmata, a babagyűjtő. »»

Egy Sao Paulo-i evangélikus templomban eskü-dött örök hűséget menyasszonyának Kaká, az AC Milan labdarúgócsapatának brazil csillaga. »»

A koordináló szerepet vállaló Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség és a munkát végző KAMOT Jótékonysági Alapítvány állta az ígéretét: karácsonyig minden, a gyermekét magyar tannyelvű intézménybe járató kárpátaljai magyar családhoz eljutott a magyar állam által adományozott oktatási-nevelési támoga-tás. Ez évben utolsóként – ünnepélyes keretek között – a mezőgecsei anyukák és apukák vehették át a nem csekély összeget. »»

Az ungvári járási Tarnóc azon települések közé sorolható, amely régebben a Gorkij Kolhozhoz tarto-zott. Miután a kolhoz felbomlott, az emberek megkap-ták a nekik járó földet, s maguk dönthették el: gazdál-kodnak-e vagy sem. »»

A megyei állami statisztikai hivatal adatai szerint folyó év november 1-jére a megye lakosságának száma 1 246 200 fő volt. »»

Kettős tétje volt az Ung-vári Kárpáti-UNE élvonalbeli női kézilabdázói számára a Halicsanka Lviv elleni hét-végi párosbajnokinak. Egy-részt az új mester, Leonyid Jevtusenko sikeres bemu-tatkozása, másrészt a csapat régóta áhított dobogóra kerülése. Örömteli, hogy mindkettő sikerült. Eddig a pillanatig azonban még történt egy s más. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó