2005. december 13., kedd
Országos közéleti lap
I. évfolyam, 53. szám

Hirdessen Ukrajna egyetlen országos magyar lapjában
Egynapos munkalátoga-tást tett megyénkben Jurij Pol-jacsenko egészségügyi mi-niszter. A magas rangú vendé-get kárpátaljai körútján többek között Oleg Havasi, a megyei közigazgatás elnöke, Mihajlo Turjancsik, a megyei egészségügyi főosztály vezetője, Vera Csizs, a megyei Köjál főorvosa kísérte. »»

Győrffy István
2005 a fizika éve. A Bereg-szászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban egy egész hét e tudomány jegyében telt el. A kez-deményező, Győrffy István fizika-tanár immár negyvennégy éve tevékenykedik pedagógusként. Egykor engem is tanított. »»

Napjainkban egyre többen vásárolnak parabola-antennát. A megélénkült érdeklődés okairól kérdeztük Balla Bálintot, a SATSYSTEM antenna-szaküzlet veze-tőjét. »»

Nem zárta ki az Irán elleni katonai csapás lehe-tőségét az izraeli védelmi minisztérium egy vezető tisztségviselője arra az esetre, ha az Izrael egyik fő ellenségének számító iszlám ország folytatja erőfeszí-téseit atomfegyverek előállítására. »»

A szarvasmarha vemhességének időtartama át-lagosan 285 nap, ám 10–15 napos eltérés mindkét irányba megengedett. Ennek idejét befolyásolja az egyed életkora, fajtája, de még a takarmányozás és a tartási körülmény is. »»

Ünnepi istentiszteleten em-lékeztek a hívek a Szolyvai Re-formátus Egyházközség meg-alakulásának tizedik évforduló-jára. Isten igéjét Horkay László, a szolyvai gyülekezet lelkipász-tora, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke hirdette. »»

– Amióta, s ennek már egy évtizede, belevágtunk a zöld turizmusba, a falu lelke is megváltozott – mond-ta Szuhán András, Bene polgármestere Csetfalván, annak a tanácskozásnak a szünetében, melyen szak-emberek, rutinos és kezdő vállalkozók a falusi ven-déglátó turizmus helyzetéről s az ehhez kapcsolódó egyéb lehetőségekről cseréltek eszmét. »»

A múlt héten rendezett 19. forduló jelentette az utolsó őszi fordulót az élvonalbeli országos labdarú-gó-bajnokságban. Tavasszal így csak tizenegy játék-nap áll majd a csapatok rendelkezésére ahhoz, hogy javítsanak bajnoki pozíciójukon. Az esetleges előrelé-pés már-már reménytelennek tűnik az OSZK Zakar-pattya számára... »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó