2005. december 6., kedd
Országos közéleti lap
I. évfolyam, 49. szám

Hirdessen Ukrajna egyetlen országos magyar lapjában
Közel egy éve indította meg lejárató hadjáratát a 85 éves Kárpáti Igaz Szó ellen a KMKSZ vezérkara. »»

Bekövetkezett, amit a hazai szakemberek már jóval korábban megjósoltak: Ukrajnában is megjelent a madárinfluenza. »»

A Credo Alapítvány és a BMKSZ rendezésé-ben a múlt szombaton immár kilencedik alka-lommal tartották meg a Kárpátaljai Magyar Dal-versenyt. »»

Az elmúlt időszak katasztrofális eredményekkel keserítette az ugocsai gazdálkodókat, és most sem jobbak a kilátások. Az okokat részben a termelők hozzáállásában kell keresnünk. »»

Kovács István
Hajdanán nagy divatja volt annak, hogy a fiatalok valamelyik "szovjet" nagy-városban végezzék felsőfokú tanulmá-nyaikat. Manapság talán kevesebben merészkednek a hágón túlra, bár az ott tanuló magyar diákok számát senki sem tudja pontosan. Egyvalami biztos: a 21 éves, beregszászi születésű Kovács István közéjük tartozik. »»

November utolsó napjaiban Ungvár utcáin egy titokzatos, nem nagy méretű plakát jelent meg, ame-lyen arról értesítették a közönséget, hogy november huszonötödikén megnyílt a RIT tárlata. A művészeti események iránt érdeklődők emlékeztek rá, hogy ez a rövidítés a Révész Imre Társaságot jelöli, amelyik egyesíti magában Kárpátalja magyar képzőművészeit – festőit, szobrászait, grafikusait – és iparművészeit. »»

Több mint egy évtizede már, hogy elkezdődtek a kárpátaljai vallási felekezetek között a torzsalkodások. »»

A Mi Ukrajnánk Népszövetség második kongresz-szusán eldőlt, hogy – az előzetes kiszivárogtatásokkal ellentétben – mégis Viktor Juscsenko vezeti a blokk választási listáját. Korábban maga az államfő is úgy nyilatkozott, hogy ez a pozíció Jurij Jehanurovot illeti. Nos, a miniszterelnöknek meg kell elégednie a má-sodik hellyel, ám ebből aligha lehet, érdemes mesz-szemenő politikai következtetéseket levonni. »»

Az OSZK Zakarpattya törzsszurkolói tudják a leg-jobban, hogy kedvenceik milyen sajátságos "beteg-ségben" szenvednek évek óta. A titok a mai napig megfejtetlen: a bajnoki táblázat alsó régióiban tanyázó csapatok ellen hazai pályán igencsak nyögvenyelősen játszik és hullatja a pontokat a Zaki, az elit gárdák el-len viszont megtáltosodik és gyakran ér el bravúrokat. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó