2005. november 24., csütörtök
Országos közéleti lap
I. évfolyam, 42-43. szám

Hirdessen Ukrajna egyetlen országos magyar lapjában
Igen magas állami kitüntetéssel, a Magyar Köz-társasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki Lizanec Péter professzort, az Ungvári Nemzeti Egye-tem magyar filológiai tanszékének vezetőjét, az Ung-vári Hungarológiai Központ igazgatóját, a Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság elnökét. »»

Tegnapelőtt informatikai központot adtak át a II. Rá-kóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-gyar Főiskolán. Az ünnepség-re a határon innen és túlról érkezett vendégeket dr. Orosz Ildikó, a tanintézet főigazga-tója köszöntötte, majd végigkalauzolta őket a főisko-lán. »»

A média sokat foglalkozik a hulladék-elhelyezés, a köztisztaság problémakörével. A tényfeltáró írások, riportok azonban semmit sem javítottak a közállapo-tokon. »»

Amerikai kutatók szerint az unokáikat gondozó nagyszülők tömeges "megjelenése" forradalmi válto-zást hozott az emberiség történetében. »»

Egy hazájában bebörtönzött kínai szerkesztő, egy perbe fogott és ezért otthonmaradásra kényszerült brazil riporter, továbbá egy száműzetésben élő üzbe-gisztáni újságíró, valamint egy zimbabwei médiajo-gász kapta a 2005-ös Nemzetközi Sajtószabadság-díjat – adta hírül az MTI. »»

Viktor Baloga, Leonyid Kucs-ma, Orbán Viktor, Viktor Juscsenko, Göncz Árpád és Oleg Havasi – találják ki, mi bennük a közös azon kívül, hogy valamennyien meghatá-rozó alakjai az ukrán és a magyar közéletnek. »»

Ismét álltak a sátrak a Majda-non, ide hívta ünnepelni, emlé-kezni, erőt demonstrálni a na-rancssárga forradalom híveit a jeles neveket felsorakoztató szer-vezőbizottság. »»

Két csoportban minden eldőlt, kettőben még nyi-tott a kérdés: ez a labdarúgó Bajnokok Ligája 5. cso-portköre keddi összecsapásainak mérlege. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó