2005. november 17., csütörtök
Országos közéleti lap
I. évfolyam, 38-39. szám

Hirdessen Ukrajna egyetlen országos magyar lapjában
Az ungvári magyar főkonzulátus új épületében már európai komfort fogadja majd a vízumigénylőket, mondta el egyebek mellett a lapunknak adott exkluzív interjúja során Sziklavári Vilmos. »»

Az Ukrajnai Magyar Demo-krata Szövetség (UMDSZ) Gazda-sági Szakbizottsága, a Kárpátaljai Vállalkozásfejlesztési Központ (KVK), valamint a Csetfalvai Pol-gármesteri Hivatal a Magyar Köz-társaság Gazdasági és Közleke-dési Minisztériuma támogatásával a beregszászi já-rási Csetfalván szervezett vendéglátói tanfolyamot. »»

Világszerte minden éven november 14-én, az in-zulin felfedezőjének – Frederick Banting – születés-napján tartják a Nemzetközi Diabétesz Világnapot. »»

Ma már senkit nem lep meg a kijelentés: vésze-sen apadnak a Föld természetes energiatartalékai. Mindez leginkább az üzemanyag árán mérhető le, mely a világ legtöbb országában, beleértve Ukrajnát is soha nem látott magasságokba szökött. S ami még aggasztóbb, a folyamat megállíthatatlannak tűnik. »»

Olga Ruszanovszka, az orvostudományok kandi-dátusa, az Ungvári Nemzeti Egyetem gyermekbeteg-ségek tanszékének docense ezúttal a racionális ét-rend helyes összeállításának fortélyait ismerteti a szülőkkel. »»

Szervezetünk egészséges működéséhez a vita-minokon kívül különböző nyomelemekre is szüksé-günk van. Ezek közül az egyik legfontosabb a magné-zium, melyet szervezetünk nem képes elegendő mennyiségben előállítani, így annak pótlásáról ma-gunknak kell gondoskodnunk. »»

A megyei belügyi főosztály fiatalkorúak ügyeivel foglalkozó osztálya 75 esetben indított eljárást olyan felnőttek ellen, akik bűncselekmények elkövetésére bujtottak fel gyerekeket. Mások, mint az alábbi történet felnőtt szereplője, a szó szoros értelmében eladják gyermekeiket. »»

Annak ellenére, hogy a Száguldó Cirkuszban éppen holtidény van, gyakorlatilag naponta felröppen valami érdekes hír, értesülés, nemritkán szenzációs bejelentés. Az alábbiakban a legújabbakból válogat-tunk egy csokorra valót. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó