2005. november 8., kedd
Országos közéleti lap
I. évfolyam, 33. szám

Az 1917-es októberi forradalomra emlékeztek országszerte. Kijevben mintegy háromezres tömeg szállta meg az elnöki titkárság előtti teret. A kom-munista párt tagjaiból és szimpatizánsokból álló so-kaság az életszínvonal javítását, a megnyirbált szociá-lis jogok visszaállítását és Viktor Juscsenko elnök azonnali lemondását követelte. Ezt követően pedig rothadt narancsokkal dobálták meg az épületet. »»

Aki gyümölcsös ültetvények létesítéséről gondol-kodik, az hosszú távra tervez. A telepítésbe nagy érté-ket fektet be. A gyümölcstermesztés ma már vállalko-zás, amelynek célja a jövedelemszerzés. Egy jól pro-speráló ültetvényhez alkalmas területet, perspektivi-kus fajtát és megfelelő alanykombinációt kell válasz-tani. »»

Ungváron merényletet kíséreltek meg az Ukrán Iparosok és Vállalkozók Pártja megyei szervezetének elnöke ellen. »»

Bár lapunk még az akció indulásának kezdetén megírta, egyes sajtóorgánumok mégis elterjesztették azt az álhírt, hogy csak november elsejéig volt lehetőség az egykori szovjet takarékbetétkönyveken elhelyezett és évek óta befagyasztott pénzösszegek felhasználására... »»

Bíró Tibor
A beregszászi Sörkert étte-remről, panzióról bizonyára so-kan hallottak már, esetleg el is látogattak oda. A makkosjánosi Találka étterem meglehet, még nem cseng ismerősen. Ami vi-szont közös bennük, az az, hogy mindkét étterem tulajdonosa Bíró Tibor jánosi vál-lalkozó, aki vállalkozásairól, a vendéglátóipar szépsé-geiről, további terveiről beszélt lapunknak. »»

Ezúttal is a humor, a kultúra és az újságírás ját-szotta a főszerepet lapunk Élő Újság rendezvény-sorozatának legújabb, nevetlenfalui állomásán. »»

Diplomáciai "háborút" okozott Kijev és Minszk között Jurij Jehanurov Washingtonban tett egyik kije-lentése. A "csatába" Moszkva is bekapcsolódott. »»

Gulyás Gyula és Gulyás János
Ha valaki nem hallotta Gu-lyás János és Gulyás Gyula ne-vét, az jelentős részben annak tudható be, hogy a magyaror-szági tévécsatornák műsorán csak ritkán szerepel dokumen-tumfilm. A filmesek éppen e műfajban alkottak maradandót. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó