2005. november 3., csütörtök                                                Országos közéleti lap                                                I. évfolyam, 30-31. szám


Kárpáti Igaz Szó
Beregszászban került sor a megyei állami köz-igazgatás kollégiumának kihelyezett ülésére. A ta-nácskozást megelőző napokban a megyei főszakem-berek a járás életének különböző szektorait vizsgálták, találkoztak a vállalatok, intézmények vezetőivel, a la-kossággal. »»

Mint arról lapunkban már beszámoltunk, hatal-mas felzúdulást keltett a Tiszaháton az, hogy S. B. ti-szapéterfalvai baromfitenyésztő alkalmazottja egysze-rűen a Tiszába dobta a telepen elhullott tyúkokat. »»

Miután e kór nem csupán egészségügyi, hanem súlyos társadalmi-szociális problé-ma is, ezért az utóbbi időben egyre nagyobb figyelem övezi a megbetegedéssel kapcso-latos felvilágosító munkát és a megelőzést. »»

Egyre kilátástalanabb helyzetbe kerül az OSZK Zakarpattya. Egy játéknappal a bajnokság első köré-nek vége előtt már hét pont választja el csapatunkat a bentmaradást jelentő 14. helytől. »»

Ha azt mondom, hogy riportalanyom egyik barátja két méter húsz centiméteres szárnyfesztávolsággal rendelkezik, egy méter magas, s 9 cm-es karmai van-nak, 12 cm a csőrhossza és háromnaponta felfal egy tyúkot. »»

2000 augusztusában, el-sőként a Beregszászi járás-ban, Badalóban nyílt család-orvosi rendelő. Jakab Lajos a kezdetek óta irányítja az intézmény munkáját. »»

Jurij Jacina
Leforrázzuk magunkat forró vízzel, ránk fröccsen a forró olaj, a szabadban megperzseli bőrünket a tűz... Kritikus helyzetben nem min-dig tudjuk eldönteni, hogyan segít-sünk magunkon. Mi legyen az első teendőnk, ha égési sérülést szen-vedtünk? »»

Még a szakmában első lépéseket tevő, kezdő mai vasutasoknak is szokatlan ez a november eleji ünnep-lés. A vasutas-dinasztiák közé tartozó kárpátaljai csa-ládoknak pedig pláne. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó