2005. október 29., szombat                                                     Országos közéleti lap                                                     I. évfolyam, 29. szám


Kárpáti Igaz Szó
Még mindig nem szállították el a premixet a Bereg-vidékről, mivel sehol nem hajlandók fogadni a szállítmányt. Információink szerint a Beregszászi Va-sútállomáson 8, Borzsaván 12 vagonnyi veszélyes anyag vár arra, hogy biztonságos helyre szállítsák. »»

Mi szükségeltetik ahhoz, hogy egy műszakilag jól felkészített jár-művön nyugodtan útra kelhes-sünk? Nos, mindenekelőtt szer-vezésre, kényelemre, biztonságra van igény. Mindhárom terület egy-egy prominens képviselőjével be-szélgettünk szakmai ünnepük, a gépkocsizók napja előtt. »»

A napokban vidékünkre látogatott dr. Szabó Béla, a Határon Túli Magyarok Hivatalának (HTMH) megbí-zott elnöke és Szabó László, a hivatal főosztályveze-tője. »»

Erdei Zsolt, a Bokszvilágszervezet (WBO) félne-hézsúlyú világbajnoka napokkal a Mehdi Sahnoune elleni mérkőzés után sem tudja, honnan merített erőt francia ellenfele legyőzéséhez, hiszen már a hallei összecsapás első menetétől úgy érezte, nem fogja kibírni a 12 menetet. »»

Mester János
Amikor elkészült a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Lí-ceum kápolnája, egy tiszaújhelyi fia-talember számára – többévnyi tanu-lás és munka eredményeként – való-ra válhatott egy álom. Mester János mára nemcsak neve, de munkája jogán is megérdemli a "mester" titulust, hiszen a 24 esztendős fiatalember kezét, szellemét és hitét dicsé-rik a kápolna padlójának mozaikberakásai és a falak seccói. »»

Egyre több nő kerül vezető pozícióba, választ fér-fias szakmát, fut be egyre nagyobb karriert politikus-ként is. Minderről azonban megoszlanak a vélemé-nyek. »»

Több zsák csirkefarhátat és baromfihúst találtak Csap közelében a határőrök. Előzetesen fülest kap-tak, hogy a Záhony felől érkező vonatokból ellenő-rizetlen származású és kétes minőségű csempészett baromfihúst dobálnak ki a vasúti pálya mentén. »»

A belarusz állambiztonsági bizottság helyettes vezetője szerint külföldi titkosszolgálatok összeeskü-vést szőnek országa ellen, és erről a testületnek tudomása van. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó