2005. október 22., szombat                                                     Országos közéleti lap                                                     I. évfolyam, 25. szám


Kárpáti Igaz Szó
Sok helyütt, elsősorban a hegyvidéki települése-ken, mindennapi étel a burgonya. Ám ilyen-olyan "mesterszakács"-változatban a városi ember asztalára is hetente többször kerül. Faluhelyen, ahol nagyrészt termelik, még inkább. »»

Az 1956-os magyarorszá-gi forradalom és szabadság-harc kárpátaljai megemlékező ünnepségeinek sorát a mártír-halált halt Gecse Endre re-formátus tiszteletes sírjának megkoszorúzása nyitotta. »»

Az elmúlt hetek meglehetősen csendes és egy-hangú napjai után erőteljes mozgás tapasztalható a hazai üzemanyagpiacon, ami ezúttal a fogyasztó szá-mára kedvező. »»

Varga János
Fasiszták revánskísérlete, köztör-vényes bűnözők lázadása, ellenforra-dalom, megtévesztett tömegek reak-ciója. A kádári "puha diktatúra" évei-ben ilyen és ezekhez hasonló címké-ket ragasztottak a negyvenkilenc esz-tendeje lezajlott történésekre, amíg Pozsgay Imre 1989-ben végre kimondhatta: '56 forra-dalom volt. »»

A kisdobronyiak példás összefogásról tettek tanú-bizonyságot, miután kiderült, egy kiskamasz felelőt-lensége miatt – egy decis üvegben higanyt vitt az isko-lába, amit a padlóra, annak deszkái közé ejtett – a tan-intézet épületében nem folyhat többé oktatás. A pél-dátlan eset azóta is beszédtéma. A napokban a köz-ségben járva kíváncsiak voltunk, hogyan oldották meg a tanulók oktatását a karantén bevezetése után. »»

Bagdadban szerdán elkezdték, majd nyomban el is napolták Szaddám Huszein volt iraki elnök perét. »»

Kárpátaljai ágazati szakemberek számára szerve-zett újabb háromnapos továbbképzést az ungvári Uk-rán–Magyar Területfejlesztési Iroda Nyíregyházán. »»

Sokféle tanulmány lá-tott már napvilágot arról, hogy az ikrek a genetikai állományok hasonlósága miatt teljesen azonos fizi-kai adottságokkal rendel-keznek, s sokszor életük végéig hasonlóan élnek, egy foglalkozást űznek. Az alábbi összeállítás a sportvilág néhány híres iker-párját mutatja be, amiből kiderül: a gének valóban nem hazudtolják meg magukat. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó