2005. október 15., szombat                                                     Országos közéleti lap                                                     I. évfolyam, 21. szám


Kárpáti Igaz Szó
"Vigyázz, mint a szemed fényére!" Hányszor, de hányszor hallhattuk annak idején az intelmet, melynek gyermekfejjel talán nem is értettük a fontosságát. Hol-ott látásunk elengedhetetlen feltétele a teljes értékű életnek. »»

A legfrissebb információk szerint Törökországban kimutatták a madárinfluenzának azt a típusát, mely korábban már 60 ember halálát okozta Ázsiában. »»

Gyakorlatilag barátsá-gossá szelídült a 8. cso-port utolsó játéknapján a magyar–horvát selejtező-meccs. Horvátország már biztos VB-résztvevőként ér-kezett Budapestre, a házi-gazdák pedig legfeljebb csak a harmadik helyért hajt-hattak. »»

Egy brit orvos által írt, most felfedezett kézirat azt mutatja, hogy Napóleon gyomorrákban halt meg. »»

Eltávozott tőlünk... November 5-én lett volna nyolc-vanegy éves. »»

Nyitott, díszletek nélküli színpad fogadja a közön-séget Albert Camus Caligula című abszurd drámá-jának előadásán. »»

Az Ukrajnai Magyar De-mokrata Szövetség (UMDSZ) kezdeményezésére 2004-ben a magyar kormány létre-hozta a Kárpátaljai Alapot (KA). Az Alap főként az egyházi közösségek, oktatá-si intézmények, társadalmi szervezetek jelentősebb programjainak támogatását vállalta fel. »»

Andrij Pogorelov
Az ungvári Andrij Pogorelov alig 24 évesen lett a megyei tanács képviselője és komoly politikai kar-rier előtt áll. Koránál fogva éleseb-ben látja a nemzedékek közötti kü-lönbségeket, a fiatalokat izgató problémákat, illetve érzékenyebben reagál a belpolitikai eseményekre is. A fővárosból történő hazatelepülése apropóján készült vele az alábbi interjú. »»

A legtöbb kárpátaljai állami tanintézmény kollek-tívája megirigyelhetné azokat a körülményeket, ame-lyek között salánki kollégáik dolgoznak. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó