2005. október 11., kedd                                                        Országos közéleti lap                                                        I. évfolyam, 18. szám


Kárpáti Igaz Szó
Egyre inkább beigazolódni látszik az Egészség-ügyi Világszervezet (WHO) figyelmeztetése, miszerint "időszerű" a harmincévenként bekövetkező világjár-vány. »»

Volodimir Jalovij
Az Ukrán Jednyiszty párt elnöke, Volodimir Jalovij sza-badságának egy részét Kár-pátalján töltötte. Megragadva az alkalmat, pályafutásáról, nézeteiről, terveiről faggattuk. »»

Harmadik alkalommal ülésezett a mini-Máértnak is nevezett Határon Túli Magyar Szervezetek Fóruma, ezúttal Marosvásárhelyt. Ukrajnából rendes tagként a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, megfigyelő-ként az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség küldött-sége vett részt az eszmecserén. A tanácskozáson részt vevők a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) mie-lőbbi összehívását sürgetik a szombaton Marosvá-sárhelyt elfogadott zárónyilatkozatukban és partneri viszonyra épülő nemzetpolitikát szorgalmaznak. »»

Október 3-án a KAMOT Jótékonysági Alapítvány Nagyberegen látott hozzá a "Szülőföldön magyarul" oktatási-nevelési támogatások kifizetéséhez. »»

Hatodik alkalommal rendezik meg Ungváron a Szribnij Dzvin (Ezüstcsengettyű) nemzetközi ifjúsági művészeti fesztivált. »»

A jövő évtől az ukrajnai iskolások egységes vizs-gateszteken adnak számot tudásukról, ami egyet je-lent az egyetemi és főiskolai felvételi vizsgák eltör-lésével. »»

1945 novemberében a há-rom klasszikus kar – a filológiai, a történelem és az orvosi – mellett negyedikként a biológiait is felavatták. Előbb a botanikai, később a zoológiai és a bioló-giai tanszék is megkezdte műkö-dését. A tudományos kutatómunka beindításával pe-dig megnyílt a botanikus kert és elkezdődött az állat-múzeum exponátumainak gyűjtése is. Vitalij Nyikolaj-csuk dékán szívesen kalauzolja végig az újságírót, mindent megmutat, ami a hat évtized eredményét ké-pezi. »»

Az ősz elején még világbajnoki álmokat szövöge-tő magyar labdarúgó-válogatott a hétvégi szófiai ven-dégszereplés után még csak a csoport harmadik helyéről is lemondhat. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó