2005. október 8., szombat                                                     Országos közéleti lap                                                     I. évfolyam, 17. szám


Kárpáti Igaz Szó
Mintegy két és fél hónappal ezelőtt adtunk hírt arról, hogy kö-zel 12 évnyi "szunnyadó idő" után végre folytatódott a megyeszék-hely északnyugati részében a vá-ros közúti közlekedését lényege-sen megkönnyítő, a csúcsidő zsúfoltságát feloldó, a két eddigit tehermentesítő boz-dosi híd építése. »»

Mint arról beszámol-tunk, az Ungvári Nemzeti Egyetemen átadták a ma-gyar történelem és euroin-tegrációs tanszéket, ahol esztétikus környezetben, tágas tantermekben tanul az első évfolyam 26 diákja, akik az úttörő szerepét töltik be. »»

Ukrajna elnökének rendelete értelmében október második vasárnapján méltatják szakmai ünnepüket a járványmegelőzési szakemberek. »»

Az ukrán és a magyar labdarúgó-válogatottra egy-aránt tét nélküli selejtező vár ma este. Ám, mégiscsak óriási a különbség... Ugyanis az ukránok, elsőként az európai zónából, már jóval korábban biztosították Mundial-részvételüket, míg a magyarok, szintén koráb-ban, matematikailag is elvesztették a kijutás sanszát. »»

Azonnal benyújtja a lemon-dását, amennyiben az Alkot-mánybíróság jóváhagyja az el-nök által aláírt, a helyi tanácsok képviselőinek mentelmi jogáról szóló törvényt, mondta Ungváron újságírók előtt Jurij Lucenko bel-ügyminiszter. »»

Kocsis György
Újra és újra a "malenykij ro-bot". A téma örök és, sajnos, szinte kimeríthetetlen. Mert mind-az, ami történt, nem csupán a kárpátaljai magyarok tragédiája. A sztálini haláltáborokba a mai Ma-gyarország területéről is sokakat elhurcoltak. Nagy részük sohasem tért haza. Az egy-kori Szovjetunió földjében nyugszanak... »»

A megyeszékhely magyar-jai a Kálvárián Szegelethy Já-nos honvédhadnagy síremléke megkoszorúzásával emlékeztek a magyar nemzet gyásznapján. A tisztelet koszorúját helyezték el dr. Bémer László római kato-likus püspök emléktábláján. »»

A labdarúgásban íratlan alaptétel, hogy minden csapat a bajnokra utazik, őt akarja megverni, ellene szeretné megmutatni oroszlánkörmeit. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó