2005. október 6., csütörtök                                                  Országos közéleti lap                                                  I. évfolyam, 15-16. szám


Kárpáti Igaz Szó
Az utóbbi évek talán legnagyobb botrányát kavar-ta Kárpátalján a Premix-ügyként elhíresült hulladék-elhelyezés, amit a sajtó már több alkalommal és más-más verzióban tálalt. »»

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium előrejelzése szerint az előttünk álló télen decemberben és januárban számíthatunk influenzajárványra. Az Ukrán Influenza Központ az A-New Caledonia (H1N1), A-California (H3N2) és B-Shanghai vírusok támadását valószínűsíti. Miután tavaly közel 1 millió 343 ezer lakos esett át a betegségen, az egészségügyiek idén sem győzik hangsúlyozni: a megelőzés leghatéko-nyabb módja a védőoltás. »»

Valóban voltak politikai megtorlások az elnökvá-lasztás után, jelentették be hivatalosan a Rahói Járási Tanács képviselői. »»

Kereken 500 ezer hrivnyával tartozik a megye Tiszaújlaknak. A helyi ukrán iskola új épüle-tének befejezéséhez ugyanis ennyire lenne szükség, amit az idén, még Viktor Baloga vezeté-se alatt meg is ígértek a tele-pülésnek. Az összeget a 2005-ös költségvetésben elkülönítették, ám a pénz mind a mai napig nem érkezett meg. »»

A kárpátaljai piacokon tűzbiztonsági szempontból egyáltalán nincs rend – állapították meg a megyei katasztrófa-elhárítási főosz-tály tűzmegelőzéssel foglal-kozó munkatársai egy vizs-gálat után. »»

Aki már volt oly bátor, hogy kockára téve gépko-csija épségét, nem sajnálva bakkancsa talpát ellá-togatott a Kárpátok valamely főútvonalaktól és falvaktól távol eső szegletébe, meglehetősen ellentmondásos képet alkothatott a kárpátaljai erdőgazdálkodásról. »»

Vidnyánszky István
A maga nemében egyedülálló-nak mondható, hogy idén szeptem-bertől az Ungvári Nemzeti Egyetemen egy szomszédos baráti ország, Ma-gyarország történelmét kezdték el oktatni. Ilyen tanszék egész Ukraj-nában nincs. A magyar történelem és európai integrációs tanszék irányítója Vidnyánszky István, a Kijevi Történelemtudományi Intézet külkap-csolatok osztályának vezetője lett. Vele beszélgettünk a tanszék jelenéről és további terveiről. »»

Magyar idő szerint csütörtök hajnalban – 2004. június 7-e, vagyis 485 nap kihagyás után – útjára indul a pakk a szinte minden téren alaposan felfor-gatott észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL). »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó