2005. október 1., szombat                                                   Országos közéleti lap                                                   I. évfolyam, 12-13. szám


Kárpáti Igaz Szó
Kedves előfizetőink!
Köszönjük, hogy bennünket választottak. Remél-jük, novembertől még többen gyarapítják állandó olva-sóink táborát. Továbbra is arra kérjük önöket, figyel-jenek a tartalomra: minket nem lehet összetéveszteni.
Az igazi kárpátiigazszósok

Elmaradt az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövet-ség (UMDSZ) és a Kárpát-aljai Magyar Kulturális Szö-vetség (KMKSZ) megbéké-lési tárgyalása, mert a KMKSZ küldöttsége nem jelent meg az UMDSZ által javasolt megbeszélés helyszínén. »»

Interjúalanyunk, Szerhij Ratusnyak parlamenti képviselő, a Néppárt megyei szervezetének vezetője – aki egy exkluzív bejelentéssel is szolgál lapunk olva-sóinak – az alábbi beszélgetés során sem hazudtolja meg önmagát. »»

Ukrajnában a vezetékes telefonhálózatot két tár-saság tartja kezében: az Ukrtelekom Rt. és az Utel Rt. A többiek nemigen rúghatnak labdába. Maguk között osztották fel a hazai piacot és úgy tűnik, nagyon meg-értik egymást, békésen eléldegélnek jószomszéd-ságban. Eszük ágában sincs versenyezni, melynek következménye, hogy kényük-kedvük szerint emelhetik a beszélgetések díjait, nyúlnak mind mélyebben a fogyasztó zsebébe. »»

Voltak, akik már kilenckor megérkeztek Nagydobronyba, a XVI. Kárpátaljai Magyar Folklór-fesztiválra. Tény, nekik órákat kel-lett várniuk a hivatalos megnyi-tóra. Ám, mint az ilyen eseménye-ken általában, nem a protokol-láris rész volt a lényeges. Az egymás után befutó autóbuszok népviseletbe öltözött utasai régi ismerő-sökként üdvözölték egymást. »»

Micik Julianna
Minden év októberének első vasárnapján azokat az embereket méltatjuk, akik kifogyhatatlan türel-mükkel, fáradhatatlan munkájuk-kal, tudásuk legjavával szolgálják az ország érdekeit: nevelik a felnö-vekvő nemzedéket, formálják ka-rakterüket, hogy minél biztosabb kezekbe kerüljön a jövő. Természetesen a pedagógusokról van szó. »»

Kárpátalja legtávolibb csücskében, a végelátha-tatlan fenyves erdők karéjában csendesen meghú-zódó Kőrösmezőn egyre többen vágják fejszéjüket – a szó eredeti és átvitt értelmében is – nagy fába, vállal-kozásba. »»

Bár a Kárpáti-UNE élvonalbeli kézilabdacsapata betlizett az augusztus végi ungvári felkészülési nem-zetközi tornán, Szerhij Novikov vezetőedző, ha kissé visszafogottan is, de optimistán nyilatkozott lapunknak az együttes bajnoki esélyeiről. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó