2005. szeptember 24., szombat                                              Országos közéleti lap                                              I. évfolyam, 10-11. szám


Kárpáti Igaz Szó
Búcsú a viszontlátásig!
Kedves Olvasó, íme eljöttek a búcsú pillanatai. Véget ért ugyanis egy nagyon fontos szakasz az igazi Kárpáti Igaz Szó életében. Az a szakasz, amikor nagy-nagy nehézségek árán térítésmentesen juttattuk el Önhöz lapunkat.
Az igazi következő száma egy hét múlva, azaz pontosan október elsején jelenik meg. Ezt követően már csak azokhoz kopogtatunk be jelképesen hetente háromszor, akik 2005 hátralévő hónapjaira megren-delték lapunkat. Mindez azonban azt is jelenti, hogy a föntebb említett vég egyben egy reményeink szerint nagyon szép folytatás kezdetét is jelenti.
Bízunk benne, hogy Olvasóink többsége jó dön-tést hozott. Mi a magunk részéről azt ígérjük, hogy akárcsak eddig, ezek után is változatlanul sok-sok hasznos és hiteles információval szolgálunk majd Önnek. Megmarad reményeink szerint lapunk Ön által megszokott stílusa is: bízunk benne, hogy sikerül a legszókimondóbb magyar sajtóorgánummá válnunk Ukrajnában. Sárdobálásba továbbra sem megyünk bele, ám igyekezni fogunk minden esetben kimondani és kimondatni az igazat.
Ön megszokhatta már, hogy ez a kollektíva nem csupán tartalmilag, hanem formailag is igyekszik valamilyen újítással meglepni az olvasóit. Nos, ezen a téren sem hazudtoljuk meg önmagunkat. Az Olvasó október elsején az utolsó tizenhat oldalas szombati számot veszi kezébe. Ezt követően ugyanis csütörtök lesz az a nap, amikor a 7néző műsoros mellékletünk és más tematikus oldalunk az előfizetők asztalára kerül.
Lesznek persze egyéb újításaink is. A korábbinál sokkal gyakrabban, kéthetente jelentkezik a nyugdíjas olvasóknak és olvasókról szóló Évgyűrűk és a kisgye-rekeknek szánt Játszóterünk. Hetente lát napvilágot majd a Medicina, akárcsak az ifjúság mind kedveltebb gyűjteménye, a Vitamin. Az újabb kezdeményezések között említhetjük, hogy hetente jelenik meg az életünk nem éppen napos perceit megidéző Árny-oldal tematikus gyűjteményünk.
Vannak arra vonatkozó információink, hogy lapunk előfizetése – az óriási érdeklődés ellenére – nem bizonyult gátaktól mentesnek. Köszönjük a kitartást mindazoknak, akiknek mégis sikerült legyűrni az akadályokat. Azoknak, akiknek esetleg most még-sem sikerült az igazi Kárpáti Igaz Szó előfizetőjévé válniuk, azt ajánljuk, legyenek előfizetői november el-sejétől lapunknak. Egyszer már megírtuk: mindezt úgy is megtehetik, ha egy másik lapot lemondanak, s helyette a miénket rendelik meg. Ez esetben csupán némi illetéket kell befizetni a postai szolgáltatás fejében.
Abban a reményben köszönök el tehát minden eddigi Olvasónktól, hogy október elsejétől többségük-kel ismét viszontlátjuk egymást.
Kőszeghy Elemér
főszerkesztő
A Kárpáti Igaz Szót ért pél-dátlan támadásról is szó esett a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójának (KMÚEK) tihanyi tanácskozá-sán. »»

A hét elejétől ismét sátorozókkal, hatalmas transzparenseket cipelő tüntetőkkel van tele a megyei állami közigazgatás épülete előtti tér. »»

Szentpéteri Bertalan
Annak ellenére, hogy az Euró-pai Unió prioritásai más-más le-hetőséget biztosítanak Magyaror-szág és Ukrajna gazdaságának, a két ország közötti cserekereske-delem már 2003-ban elérte az egymilliárd eurós álomhatárt. »»

Kún Gyula
Rahó a magyarság igazi vég-vára. Olyannyira az, hogy sokak nem is gondolják, ott is élnek magyarok. És milyen lelkesedéssel ápolják a nemzeti hagyományokat! Erről, azt hiszem, csak az tud igazán mesélni, aki járt arra. »»

Kárpátalján az idei év eddig eltelt időszakában kedvezően alakult a fiatalkori bűnözés elleni fellépés. »»

Kerozin
A könnyűzene kárpátaljai ked-velőinek aligha kell bemutatni a Kerozint, hiszen többször lépett fel vidékünkön. Az alábbiakban a nép-szerű magyarországi együttes alapí-tó tagja és frontembere, Kovács Axel lebbenti fel a fátylat néhány kulisszatitokról. »»

Az élvonalbeli országos labdarúgó-bajnokság se-reghajtója hétközben az Ukrán Kupa további küzdel-meitől is elbúcsúzott. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó