2005. szeptember 17., szombat                                                Országos közéleti lap                                                I. évfolyam, 7-8. szám


Kárpáti Igaz Szó
Megrendelhető-e lapunk?
Az igazi Kárpáti Igaz Szó szeptember 3-i első lapszámának megjelenése óta olvasóink százai ér-deklődnek afelől, hogy megrendelhető-e az igazi, il-letve sokakat érdekel, hogy visszamondható-e a ko-rábban fél évre előfizetett fekete Kárpáti Igaz Szó?
Nos, az első kérdésre határozott igen a felele-tünk. Sikerült valamennyi kérdésben megegyeznünk a postával, aláírtuk a szerződést, vagyis minden akadály elhárult az előfizetés elől. A másik kérdéssel kapcso-latban megtudtuk, a régi újság előfizetése a helyi postahivatalokban mondható vissza, s mivel az igazi Kárpáti Igaz Szó megrendelési összege megegyezik a feketéével (egy hónapra 5 hrivnya 90 kopijka, negyed-évre 17 hrivnya 70 kopijka), azonmód előfizethető a "zöld", azaz az igazi Kárpáti Igaz Szó.
Az illetékesek úgy tájékoztattak minket, hogy a postahivatalokban nem csupán elfogadni kötelező a régi újság előfizetéséről szóló lemondást, s az elő-fizetés átcsoportosítására vonatkozó kérelmet, hanem a hivatalos okmány kitöltésekor a postamesterek kon-krét segítsége is kérhető. Emlékeztetőül, postai in-dexünk: 94 567. Lapunk nevét az ukrán nyelvű doku-mentumokban is Kárpáti Igaz Szóként, azaz magyarul kell feltüntetni!
Szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy október 1-től már csak az előfizetőkhöz jut el az igazi Kárpáti Igaz Szó!

Négy hónapos vizsgálati fogság után a közvélemény nyo-másának engedve ötszázezer hrivnya óvadék ellenében a hé-ten szabadlábra helyezték Ivan Rizakot. »»

Az ukrán parlament őszi ülésszakának közelmúlt-beli kezdetekor Volodimir Litvin kijelentette: minden bizonnyal ez az ülésszak már a jövő évi választások jegyében fog zajlani. »»

Helytelennek tartja a Beregszászi Járási Állami Közigazgatás első elnökhelyettese, hogy a magyar állam a kárpátaljai magyar nyelvű oktatási intézmé-nyekben tanuló diákokat oktatási-nevelési támogatás-ban részesíti. »»

Ukrajnában ma a nőket a legnagyobb arányban a daganatos megbetegedések közül a mellrák sújtja. A szakemberek előrejelzései szerint a következő 20 évben a világon számuk elérheti az évi 20 milliót. »»

Kárpátalja legnagyobb múlttal rendelkező felső-oktatási intézménye idén méltatja megalapításának 60. évfordulóját. »»

2005. augusztus 15–21-e között a Mari Autonóm Köztársaság (Oroszország) fővárosában, Joskar-Olában rendezték meg a X. jubileumi Nemzetközi Finnugor Kongresszust, amelyen 18 ország 537 tudósa vett részt. »»

Térségünk fejlődése nagyrészt azon múlik, hogy sikerül-e kellő számú befektetőt ide csábítani. Az új beruházások munkahelyeket, az államnak adóbevé-telt, a családoknak pedig anyagi és szociális bizton-ságot jelentenek. »»

Óriási Real-veréssel, a hajrá pillanataiban esett gólokkal, s magyar szereplőkkel kezdődött a labdarú-gó Bajnokok Ligája 2005/2006-os szezonjának cso-portköre. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó