2005. szeptember 6., kedd                                                     Országos közéleti lap                                                     I. évfolyam 3. szám


Kárpáti Igaz Szó
Csakazértis!
Emlékezetes, történelmi pillanat volt számunkra, igazi kárpátiigazszósok számára az elmúlt péntek éjjele. Ekkor jött le ugyanis a nyomdaszalagról a 85 éves múltat megőrző, ugyanakkor mégis megújuló igazi Kárpáti Igaz Szó első, azaz történelmi lapszáma. Megkönnyebbülést éreztünk, hisz tudtuk, tudjuk, az Olvasó már nagyon várta az igazi újságot, a valódi Kárpáti Igaz Szót.
Megkönnyebbültünk azért is, mert talán elhittük, de inkább csak reménykedtünk, hogy végre megszű-nik az az óriási nyomás, ami ránk, közel 30 igazszós kollégára nehezedett az elmúlt hetekben. De ma már tudjuk, a Kárpáti Igaz Szót tőlünk és Önöktől ellopó személyek végleg el akarják tiporni az újságot. Eszközökben már rég nem válogatnak, a diktatúrát idéző, sőt meghaladó módon próbálnak megfélem-líteni, bedarálni, de nem hagyjuk. Több tízezres olva-sótáborunknak tartozunk annyival, hogy újra az igazi Kárpáti Igaz Szót tarthassák a kezükben.
Miután verejtékes munkával, hihetetlen lelkese-déssel elkészítettük az igazi újságot, az ellenérde-keltek elérték, hogy az Önök kedvenc lapja ne kerüljön az asztalukra, hanem inkább egy raktárban porosod-jon. Több településről már közvetlenül a terjesztés előtt szedték össze és szállíttatták vissza a lapot. Közhelyszerűen hangzik, de ismételten ellopták a Kárpáti Igaz Szót. Az igazit.
Azonban megígérjük – feltéve, ha nem folyamod-nak a fizikai megsemmisítéshez, mert a dolgok állását elnézve ez sem kizárt –, hogy változatlanul kitartunk, nem adjuk fel. A szombati és a mai lapszámot is eljuttatjuk Önökhöz! Csakazértis!

Csúszik a Kisszel-mencet Nagyszelmenc-cel összekötő határátke-lő szeptember 10-re ter-vezett megnyitása. Mint azt lapunknak Illár Jó-zsef, Kisszelmenc pol-gármestere elmondta, a határidő a munkálatok befe-jezésére vonatkozott, s bizonyos okok, például a ked-vezőtlen időjárás miatt nem tartható az időpont. »»

Az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztéri-um egyik legutóbbi ren-deletében szigorú köve-telményeket szabott a tan-könyvek megjelentetésé-hez. »»

Mint előző lapszámunkban már tájékoztattuk olva-sóinkat, a Miniszteri Kabinet rendelete alapján lehető-ség teremtődött a szovjet éra idején takarékpénztá-rakban elhelyezett, később zárolt bankbetétek felhasz-nálására. »»

A híreket hallgatva az ember már-már sajnálkozni kezd azon, hogy milyen szegények, rosszul keresnek országunk és megyénk vezetői. Még szerencse, hogy vannak jó barátaik, akik kisegítik őket szorult helyze-tükben. Ilyen jó baráttól kapott kölcsön használatba egy 130 000 eurós személygépkocsit és egy 30 000 dollár értékű mobiltelefont Viktor Juscsenko fia. »»

A XVI. század második negyedében egy szép őszi napon a régi London városában egy Canty nevű kol-dusszegény családban fiú született. A család egyál-talán nem örült a kis jövevénynek. »»

Jól kezdődött, de annál roszszabbul folytatódott az idei pontvadászat az élvonalbeli OSZK Zakarpattya labdarúgócsapata számára. Az elmúlt hetek mélyre-pülése után távozott a vezetőedző, de a helyére beugró eddigi segítője, Volodimir Vaszjutik sem tudta megszakítani a rossz sorozatot. A szurkolók arra kíváncsiak: vajon sikerül-e megállni a lejtőn? »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó