2005. szeptember 3., szombat                                                 Országos közéleti lap                                                 I. évfolyam 1-2. szám


Kárpáti Igaz Szó
Voltunk, vagyunk, leszünk
Tisztelt olvasó! Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Önnel együtt egy történelmi pillanatnak vagyunk a részesei. Ön ugyanis – és erre még nem volt példa sem a Szovjetunió, sem a független Ukrajna törté-netében – egy országos bejegyzésű magyar nyelvű lap első számát tartja a kezében.
A lapot úgy hívják, hogy Kárpáti Igaz Szó, még-hozzá – ami csak látszólag másodrendű – minden-nemű jogi okmányban. Persze így is adódik a kérdés. Új lap? Régi újság?
Nos, ez is, az is.
Ugye tudják – s ez esetben egyelőre legyen is elegendő ennyi –, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a megyei vezetés segítségével megkapa-rintotta a -t. (Nem történt elírás, mivel a megyei termék cirill betűs hivatalos bejegyzéssel rendelkezik.) Megkaparinotta, és ezzel – amire aligha akad példa a Kárpát-medencében – tönkretette az egyik határon túlra szakadt magyar közösség legpati-násabb lapját.
Az igazszósok túlnyomó többsége (ez impresz-szumunkból is kiderül) nem volt hajlandó elfogadni az erőszakot, a gátlástalanságot, az ukrajnai magyarság kifosztását. Ez ugyanis egyet jelentett volna elveink feladásával, s ami még ennél is fájóbb, a lap hagyo-mányainak feladásával.
Az elmúlt hónapban úgy tűnhetett, hogy a hada-kozás közben megfeledkeztünk a legfontosabbról, az Olvasóról, hisz tízezrek hiába várták kedvelt, meg-szokott tartalmú lapjukat. Helyette, hetente egyszeraz eredeti gyenge mását kapták.
Egyetértünk mindazokkal, akik ezen felháborod-tak.
Ám Önöknek azt is tudniuk kell, hogy a másik lap hatalmi szóval székbe segített vezetése rövidítette meg anyagilag a tisztelt előfizetőket (számításaink szerint eddig olvasónként közel 5, összességében mintegy 45 ezer hrivnyával). Egy féltucatnyinál is kevesebb személy most is használja az önök pénzét. Miközben – ami már több mint arcátlanság – mind-ezért másokat okolnak, magukat tüntetik fel mártír-ként.
Nagy nehézségek árán, folyamatos gáncsosko-dás közepette, szerkesztőségünk ismét felállt, újra él, aminek jelképes bizonyítéka a remény színével nyomtatott fejlécünk is. A pénzt elvehették, a szobáink-ból is kiüldözhettek bennünket, de nem vehették el sem azt az intellektuális tőkét, amit az évtizedek során a kollektíva összegyűjtött, sem az Olvasók szolgálatá-nak hitét.
Mától hetente kétszer, kedden és szombaton, is-mét megjelenik a hagyományait felvállaló és megőr-ző, a folytonosságot vállaló, ugyanakkor megújult Kárpáti Igaz Szó. Köszönetként a hűségért, a rengeteg támogató szóért, tettért, s mintegy kompenzálandó a másik lap elmaradt számait, lapunkat néhány héten át igyekszünk ingyen eljuttatni Olvasóinkhoz.
Bízunk benne, hogy elhárulnak a mesterségesen elénk emelt akadályok, és rövidesen meghirdethetjük az igazi Kárpáti Igaz Szó előfizetését. Jól tudjuk, nem lesz könnyű visszaszerezni az Önök mások által eljátszott bizalmát, de bízunk benne, hogy sikerül. És hetente ismét háromszor egymásra találunk: Önök, a kárpátaljai magyarság legigényesebb olvasói, és mi, kárpátiigazszósok.
Hetek óta az Ungvári Városi Központi Klinikai Kór-ház szülészete körüli bonyodalmaktól hangos a helyi média. A különféle nyilatkozatok, sajtó-tájékoztatókon elhangzott kijelentések homlokegyenest ellentmonda-nak egymásnak. Egyesek politikai motivációval ma-gyarázzák a szülőotthon bezárását... »»

Kárpátalja az ország azon kevés megyéje közé tartozik, ahol nagy kincs a megművelhető földterület. A földnek ennélfogva igazán nagy értéke van. A hegyek, erdők borította vidékünk lakói számára éppen ezért nem mindegy, hogy a meglévő kevéske földdel miként sáfárkodunk. »»

Kis túlzással azt mondhatjuk, most mindenki a tanévkezdés lázában ég. A napokban Ungváron egy szemlebrigád elemezte azt, hogyan készültek fel az iskolák az oktatás nem könnyű feladatára. A szakem-berekből álló ellenőrző bizottság vezetője Volodimir Ohar, az Ungvári Városi Oktatási Osztály megbízott vezetője volt. »»

Sajnálatos tény, hogy vidé-künkön is aggasztó méreteket öl-tött a kábítószer-fogyasztás. Igaz, Kárpátalján ez a rákfene még mindig kevesebb bajt okoz, mint az ország más régióiban. Ezért mondhatjuk azt, hogy a bűnül-döző szervek nálunk némileg kedvezőbb helyzetben vannak, több figyelmet fordíthatnak a megelőzésre. »»

Dr. Kiss Elemér elnök vezetésével megtartotta első ülését a Szülőföld Alap Tanácsa. »»

Ukrajnában október 20-tól a patikák új rend sze-rint árusítják a gyógyszereket. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 360. számú rendelete értelmében a gyógyszerkészítmények több mint fele csak receptre kapható majd. »»

Ukrajna együttese ma este bebiztosíthatja a jövő évi németországi labdarúgó-világbajnokságon való részvételét. A 2. selejtezőcsoport éllovasának ehhez nem kell egyebet tennie, mint Tbilisziben legyőzni az utolsó előtti helyen álló Grúziát. Koránt sincs ilyen kedvező helyzetben a magyar gárda, amely szomba-ton késő este Máltát fogadja. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó