2005. július 28., csütörtök                                                        Országos közéleti lap                                                        109. (17 002.) szám


Kárpáti Igaz Szó

Jurij Rahivszkij
– Az Avangard-stadionban történ-teket nem kerülhetjük meg, elvégre az Ön szakmai karrierjére is kihatással voltak. Hogyan látja hónapok múltán az eseményeket, illetve vannak-e új fejle-ményei az ügynek? »»

Kevesen tudják, hogy egyik leggyakoribb köszö-nési formánk, a szervusz, milyen ősrégi múlttal ren-delkezik, s szorosan kötődik a hónap témájaként megjelölt fogalomhoz: a szervusz, (ma lezserül inkább szia) szó latinul eredetileg rabszolgát jelentett. Ez a bizalmas köszönés a latin servus humillimus alakból rövidült köszönéssé, előbb alázatos szolgája, majd alászolgája formában. »»

A korabeli okmányokban először 1555-ben talá-lunk említést a településről. Egy királyleiratban arról van szó, hogy a település és a környékén fekvő földek a Drágffy család tulajdonát képezik. 1583-ban Kőrös-mező a Károlyi család birtokába jutott. »»

Gyorsul, lassan hanyatlik, vagy teljesen megáll a technikai fejlődés. A New Scientist hasábjain tudósok vitatkoztak a jövőről. »»

Az 1458-ban hatalomra került Hunyadi Mátyás már uralkodása elején kénytelen volt szembesülni a nyugatról jelentkező német, illetve a dél felől fenyegető török veszedelemmel. Jóformán még meg sem mele-gedett a trónon, amikor 1459 februárjában a Gara ná-dor által vezetett, s a Hunyadiakat gyűlölő főúri csoport magyar királlyá választotta III. Frigyes német-római császárt, aki természetesen nem utasította vissza a felkérést. »»

Egy ország megismeréséhez hozzátartozik, hogy bepillantsunk a konyhájába, s kirándulást tegyünk gasztronómiája "tájain". »»

A honfoglalás után hosszú ideig majdhogynem lakatlan, őserdők és mocsarak által borított gyepű-vidék volt a Kárpátok főgerincétől a Tiszáig húzódó jókora terület, melyet ma Kárpátaljának nevezünk. »»

Az elmúlt évek során megszaporodott természeti katasztrófákat, a téli időszakokban olykor tapasztal-ható szokatlanul erős lehűlést, az egyes nyári idő-szakok kibírhatatlan kánikuláját hajlamosak vagyunk legtöbbször egyvalamire, a globális felmelegedésre visszavezetni. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó