2005. július 19., kedd                                                            Országos közéleti lap                                                            104. (16 997.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Holland Plant Ukrajna. Ismerős név? Nos, ez a magyarországi Holland Alma Kft.-nek a koncházai leányvállalata teljes egészében magyar tulajdonban van. Az anyavállalat Nyírbátor közelében működtet faiskolát kb. 60 hektáron, egy ugyanilyen területen pedig intenzív gyümölcstermesztéssel foglalkozik. Amit a faiskolában előállítanak, abból kisebb-nagyobb ültetvényeik is vannak. Azaz ezt a tevékenységet mind-két oldaláról, szaporítóanyag-előállítóként és gyü-mölcstermesztőként is ismerik. »»

Eseménydús volt a Munkácsi Szent István Líceum diákjai és tanárai számára az elmúlt tanév. »»

A Nagyságos Fejedelemnek, az általa vezetett szabadságharcnak talán sehol a történelmi Magyarországon nincs olyan nimbusza, nem övezi ak-kora tisztelet, mint szűkebb pátriánk-ban. Érthető és logikus ez, hisz itt nem csupán a magyarok, hanem a ruszinok is nemzeti hősüket tisztelik II. Rákóczi Ferencben, saját szabadságukért való küzdelmét a kuruc mozga-lomban. »»

Rendhagyó sajtótájékoztatót tartott Viktor Baloga, a megyei állami közigazgatás elnöke. »»

A Kárpáti Igaz Szó két mun-katársa élete is veszélyben for-gott, amikor a tudósításukat ké-szítették az Ukrajna legmaga-sabb hegycsúcsán rendezett tö-megdemonstrációról. A 2061 méter magas Hoverlán össze-sereglett több mint tízezer fős tömegre ugyanis hatalmas jégeső, felhőszakadás és vihar zúdult. »»

A romániai árvizek okozta katasztfóra méretei minden képzeletet felülmúlnak. »»

Balázs István
Vidékünkön gazdag hagyomá-nyai vannak a fafaragásnak. Nem véletlenül, hiszen Kárpátalja orszá-gos viszonylatban páratlanul gazdag erdőkben, a fa ősidők óta a leghoz-záférhetőbb anyag az ügyes kezű mesterek számára. Fafaragókból nincs hiány szűkebb pátriánkban, Balázs István viski kopjafafaragó mester mégis kiválik közülük. »»

A megyei állami közigazgatás elnöke aláírta a Miniszteri Kabinet által meghirdetett irányelvnek meg-felelő, az emberek jólétét szolgáló megyei cselekvési programot. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó