2005. július 14., csütörtök                                                        Országos közéleti lap                                                        101. (16 994.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Példás rendben, a szabályoknak megfelelően zajlott a felvételi vizsga a magyar történelem és euró-pai integrációs szakon. »»

A 2004-05-ös tanévben 80 gyerek tanult a rahói magyar iskolában. Remélhetőleg az idén is lesz legalább tíz je-lentkező az első osztályba. A megfelelő helyiségek rendelke-zésre állnak. Sőt, megoldódott a vízvezeték, a szennyvízelvezetés és a fűtés problémája is. »»

Ukrajna nyugati kapujában, az ország legnagyobb szárazföldi határátkelőjén hatvan éve hozták létre a Csapi Vámhivatalt. »»

A beregszászi járásban 13 405 hektáron vár be-takarításra a termés. Ebből 6452 hektár a mezőgaz-dasági vállalatok, 6953 hektár pedig a magángaz-daságok részaránya. A legnagyobb az őszi búza (3174, illetve 3539 ha), az őszi árpa (1330, illetve 1715 ha), illetve a zab (641, illetve 1000 ha) vetésterülete. »»

Volt abban valami embertelen gonoszság, hogy a szovjethatalom 1959-ben nemcsak elrabolta a bereg-ardói református gyülekezet templomát, hanem rá-adásul ateista múzeumot alakított ki az ősi falak kö-zött. »»

Ép, egészséges gyermekek, illetve ezek szülei igazából el sem tudják képzelni, miként teszi meg első lépéseit az életben egy mozgássérült vagy értel-mi fogyatékos gyermek, s milyen terhek nehezednek az őket felnevelő szülőkre. »»

A magyarságot mindig fájdalmasan érinti, ha egy településen fogyatkozóban van az iskolások száma. Sajnos, ez tapasztalható Hetyenben is. »»

A Salánki Középiskola udvarán az idén ismét találkozót adtak egymásnak az érdeklődő fiatalok és számos magyarországi képzőművész. »»

A manchesteri szurkolók immár elmondhatják, hogy bármennyire zokon is veszik, mégis csak álta-lános érvényű Murphy törvénye, miszerint aminek meg kell történnie, az meg is történik. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó