2005. július 12., kedd                                                            Országos közéleti lap                                                            100. (16 993.) szám


Kárpáti Igaz Szó
A kárpátaljai magyarság évek óta rendszeresen elzarándokol az ilosvai járási Dolhára, a II. Rá-kóczi Ferenc vezette 1703–1711-es kuruc szabadságharc első csatájának színhelyére, a telepü-lés központjában található turul-madaras emlékműhöz – amelyet 1903-ban állítottak –, hogy lerója kegyeletét azok előtt, akik a magyar sza-badságért áldozták életüket. »»

Nyár van. Hőség, fülledtség a piacokon is. Sokak szerint ilyenkor nem ajánlatos gyorsan romló élel-miszercikkeket venni a piacokon. »»

Megyénk legrangosabb felsőoktatási intézményé-ben, az Ungvári Nemzeti Egyetemen tegnap megkez-dődtek a felvételi vizsgák. »»

Valljuk be őszintén, ilyenkor, a vakáció kellős kö-zepén igencsak nagy a csend az iskolák környékén.»»

A minap Kisvárdán jártunk, ahol meglátva a kisváros nyíltvízi strandját, elkezdett munkálni bennem az a bizonyos sárga irigység. »»

Salamonban egy megtar-tott és egy elmaradt falugyűlés ellenére nem született megol-dás, azaz tovább bonyolódik a polgármester és a képviselők között kialakult helyzet. »»

A növények védelme jelenti a gazdák számára az egyik legnagyobb gondot. Szerencsére ma már rendelkezésre állnak azok a vegyszerek, amelyekkel hatásosan lehet védekezni a kártevők ellen. »»

Rettenetes rossz út vezet Tiszakeresztúrból Ka-rácsfalvára. Még jó, hogy a mindenre elszánt zöld-ségfelvásárlók mégis nekivágnak, hogy felvásárolják az ott termesztett zöldségféléket, köztük Barna Mihály helybeli gazda paradicsomát is. »»

Szoboszlai István
Ha valaki vidékünk te-lepüléseiről, emlékhelyei-ről, nevezetességeiről sze-retne információhoz jutni, a legcélravezetőbb, ha a Kár-pátinfo c. internetes újság-hoz fordul segítségért. Hogy mióta is működik és milyen célokat szolgál, erről kérdeztük Szoboszlai Istvánt, a Kárpátinfo portál főszerkesztőjét. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó