2005. július 7., csütörtök                                                          Országos közéleti lap                                                          97. (16 990.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Több kérdésben is magyarázkodásra késztették az újságírók a megyei állami közigazgatás elnökét. »»

Valaha hársfák sora vette körül az egykori ugo-csai földbirtokos család, az Újhelyiek klasszicizáló stílusú tiszaújhelyi kúriáját, enyhet adó lombsátor alatt vezetett az út az épület főbejárata felé, míg a túloldalon egy szép, gondozott parkon keresztül lehetett megkö-zelíteni az úri lak oszlopsoros, oromzatos kert felőli bejáratát. Ám ma már semmi sem emlékeztet a haj-dani hársfákra, a parkra, s maga az épület is siralmas állapotban érte meg a jelent. »»

Kárpátalján 273 turisztikai-rekreációs intézményt, illetve szállót tartanak számon. »»

Rendszeres olvasóink eddig is tapasztalhatták, nem kenyerünk a tenyérből jóslás, az ólomöntés, vagy mondjuk a kávézaccból történő jövendőmondás. »»

Az Ukrán Hivatásos Labdarúgó Liga nem tétlen-kedik a két bajnokság közötti szusszanásnyi nyári szünetben. »»

Vaszil Juhász
Vannak szakmák, pontosabban hivatások, amelyek betöltéséhez kell egy jókora adag elhivatottság, sőt néha ennél is több: jó értelemben vett megszállottság. Ilyen, hatalmas lelki-erőt és hivatástudatot igénylő pálya a tanáré, a szociális munkásé és termé-szetesen a népművelőé is, aki gyakran középkori kö-rülmények között igyekszik kulturális és szociális is-mereteket csöpögtetni egy-egy település fiataljaiba.»»

A Kijevi Művészeti Egyetem az Ungvári Közműve-lődési Szakközépiskola égisze alatt működő fiókin-tézetének 118 végzőse első ízben vehette át diplo-máját. »»

A minap a Beregszászi 4. Számú Középiskola egykori tanulói, akik negyven évvel ezelőtt hagyták el az alma mater falait, osztálytalálkozóra gyűltek össze. »»

A Beregszászi Egészségügyi Szakközépiskolát 1945-ben alapították és hivatalosan egy év múlva kezdte meg működését szülésznőképzőként. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó