2005. július 2., szombat                                                  Országos közéleti lap                                                  94-95. (16 987-16 988.) szám


Kárpáti Igaz Szó
A tűz martalékává vált a Vérke-parti város központ-jában, a Petőfi-szobor tőszomszédságában az egyik legpatinásabb épület. »»

A nyár a kirándulás, a strandolás, a piknikezés ideje. Nem mindegy azonban, hogy az ember hol, milyen körülmények között, mennyiért pihenhet. Nos, az árak, a megközelíthetőség és az üdülési feltételek tekinte-tében a dédai tó a legjobbak közé tartozik Kárpátalján. »»

Néhány hónapja sötét viharfelhők keringenek az ukrajnai, s azon belül a kárpátaljai külföldi befektetők feje fölött. »»

Ungváron, az amfiteátrumban tartották meg Kár-pátalja Ukrajnával való egyesülése és az ukrán Alkot-mány napja jegyében lebonyolított járási és városi műkedvelői szemle legjobb együtteseinek és szólis-táinak záróhangversenyét. »»

Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően az alapozás időszakát Szevasztopolban tölti az OSZK Zakarpattya labdarúgócsapata. »»

Lizanec Péter
Ma ünnepli 75. születésnapját Li-zanec Péter professzor, a filológiai tu-dományok doktora, az Ungvári Nemze-ti Egyetem Magyar Filológiai Tanszé-kének vezetője, a Hungarológiai Köz-pont igazgatója, Ukrajna érdemes tu-dósa. »»

Amennyiben négy évvel ez-előtt még az volt a kérdés Kár-pátalja-szerte, hogy kedvező-e a befektetői légkör vidékünkön, ide lehet-e csábítani a külföldi tőkét, ma már azon kell izgulnia a büdzsének, hogy itt marad-nak-e a Kárpátalja Szabad Gazdasági Övezetben ed-dig igen eredményesen működő cégek. »»

Vitaminunkban már olvashattatok néhány véle-ményt arról, milyen is az ideális férfi, hogyan is képze-lik el a lányok az igazi "macsót". Akkor megígértük, megkérdezzük a másik fél véleményét is. Ezúttal tehát a "teremtés koronái" mondanak véleményt arról, mi-lyen az ideális nő. »»

Annak a gyermekbarát mozgalomnak a jelszava ez, amely az erdélyi Sepsiszentgyörgy után, immár ne-gyedik alkalommal Kárpátalja székvárosában, Ung-váron lett megrendezve. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó