2005. június 9., csütörtök                                                         Országos közéleti lap                                                         83. (16 976.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Viktor Baloga, a megyei állami közigazgatás el-nöke találkozott a Kárpátalján tartózkodó Szabó Vil-mossal, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkárá-val. »»

Nuszer Ernő
Tény: rendkívül fontos szere-pet játszik régiónk gazdasági fej-lesztésében a külföldi befektetők jelenléte. Ezer és ezer állástalan-nak biztosítanak stabil – legaláb-bis eddig úgy tűnt – munkahelyet, ezért ittlétüknél már csak a na-gyobb szerepvállalásuk volt fontosabb. Eddig... »»

Lapunk tudomására jutott, hogy az elmúlt napok-ban Ungváron két személy vírusos agyhártyagyul-ladással került kórházba. »»

Ködöböcz Sándor
Ihatatlan az ivóvíz Hetyenben, az artézi kutak fúrása nincs befejezve, az árvíz utáni ígéretek nagy része csak ígéret maradt, az emberek nem tudják privatizálni a saját földjüket – sorolja a problémákat a Hetyenben élő Ködöböcz Sándor. »»

Mikor is szerette meg Kádár Tibor tiszaújhelyi tanár a hajókat? Talán amikor katonaévei alatt matróz-ként szolgált a Balti-tengeri Flotta állományában, s közelebbi ismeretséget kötött a hadihajókkal. »»

Felnőtt korunkban, betegségeink kapcsán gyak-ran kerülünk kapcsolatba az ultrahangvizsgálattal, melynek segítségével az orvos meg tudja vizsgálni belső szerveink állapotát, rendellenességeit. »»

Amellett, hogy a kommunista uralom négy évtize-de alatt a magyar társadalom egy részének a tuda-tából "sikerült" kisöpörni a határon túli nemzetrészek ismeretét, a szívekből pedig az együvé tartozás érzé-sét, szerencsére a rendszerváltás után olyan társa-dalmi szervezetek is alakultak Magyarországon, me-lyek újjá akarják építeni a lerombolt hidakat, hogy azok acélkapcsokként fogják egybe az ostoba határok által részekre szabdalt magyar nemzetet. »»

Ígéretünkhöz híven folytatjuk az európai labdarúgó topligák összefoglalóit. A múlt héten a spanyol pont-vadászat végkimenetelét idéztük fel, ezúttal pedig a legnépszerűbb bajnokság, az olasz következik a sor-ban. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó