2005. május 31., kedd                                                             Országos közéleti lap                                                             78. (16 971.) szám


Kárpáti Igaz Szó
A Kárpát-medence kisebbségi régióiban tevé-kenykedő magyar újságírók szegedi találkozójukon keretegyezményt fogadtak el a Külhoni Magyar Újság-író Egyesületek Konvenciójának létrehozásáról. »»

Két új szak, a földrajz és a nemzetközi turisztika megnyitására várnak még engedélyt az ukrán oktatási tárcától, a harmadikra, a magyar történelem és eu-rópai integráció szakra viszont már megvan a meg-felelő engedély húsz ösztöndíjas hellyel, hangzott el többek között azon a sajtótájékoztatón, amelyet az Ungvári Nemzeti Egyetem közgazdasági karának au-lájában tartottak az idei felvételi vizsgák menetéről. »»

– Az Ukrajnában bekövetkezett változások pozitív irányban befolyásolták az ukrán–magyar kapcsolatok alakulását – jelentette ki sajtótájékoztatóján Tisza András, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési Ügynökség Kht. igazgatója. – A tárgyalások eredmé-nyeképpen elkészült a magyar és az ukrán határ menti térség fejlesztési koncepciója. »»

Tiltakozó akció, botrányos jelenetek a megyei kar-diológiai központban, főügyészi vizsgálat, s még szá-mos aspektusa egy büntetőjogi eljárásnak, melyet a megyei ügyészség indított Ivan Rizak, Kárpátalja volt vezetője ellen. A kérdésben való tisztánlátás és az ob-jektivitás érdekében a megyei belügyi főosztály sajtó-központja tájékoztatta a médiát az ügy hátteréről. »»

Folklóregyüttesek, népi zene-karok, néptáncegyüttesek fellépé-sei, komolyzenei produkciók, szín-házi jelenet, fazekasmesterek, fa-faragók, gyöngyfűzők munkáinak kiállítása, borkóstoló, ifjú sziklamá-szók bemutatója... Korántsem tel-jes felsorolása ez annak a gazdag programnak, ame-lyet a hétvégén rendezett Európa-napok kínáltak... »»

A Beregvidéki Magyar Kulturális Szövetség (BMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) beregszászi szervezete rendezésében má-jus utolsó hetében került sor a XV. Beregi Ünnepi Hét rendezvénysorozatára. »»

Az elmúlt hétvégén a romániai Szatmárnémetiben került sor rangos tanácskozásra Integrációs törek-vések és a kisebbségben élő magyarság címmel eu-rópai uniós, illetve magyarországi, romániai, ukrajnai, szlovákiai politikusok és szakértők részvételével. »»

"Kis pénz – kis foci, nagy pénz – nagy foci"– mondta fél évszázaddal ezelőtt a legendás magyar Aranycsapat kapitánya, Puskás Ferenc. Legalábbis a szájhagyomány szerint. Mindez akkor hangzott el, amikor az a bizonyos "nagy pénz" a nyomába sem léphetett volna a manapság a futballüzletben forgó legkisebb pénznek sem. »»




Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó