2005. május 17., kedd                                                             Országos közéleti lap                                                             70. (16 963.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Szülőhelyén lelt örök békére

Virágok, koszorúk borította ravatal. A koporsón nemzetiszín zászló. A viski templomban, mely a szó szoros és átvitt értelmében is a magyarság egyik végvára, százak gyűltek össze, hogy végső búcsút vegyenek Fodó Sándortól, a kárpátaljai magyarság szellemi vezetőjétől.

Lerótták kegyeletüket a magyarságpolitikus emléke előtt a Határon Túli Magyarok Hivatalának, Magyarország kijevi nagykövetségének, ungvári főkonzulátusának, a kárpátaljai magyar érdekvédelmi, társadalmi, politikai szervezetek képviselői, harcostársai, kollégái, tanítványai...

Búcsúzott a végtisztességet adó gyülekezet a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség első elnökétől, a Kárpátaljai Református Egyházkerület rendszerváltás utáni első világi főgondnokától... Ám a tisztségeken, rangokon túl attól az embertől, aki mindent feláldozott a magyarság ügyéért.

Fodó Sándor Viskről, az egykori koronavárosból indult, a református templomban részesült a keresztség szentségében, s most itt ért véget földi útja, porhüvelyét az anyaföld szülőhelyén öleli örökkön.

Közlemény

Örökre eltávozott körünkből Fodó Sándor, a kárpátaljai magyarság XX. századi önszerveződésének atyja. Ott volt minden meghatározó magyar érdekvédelmi kezdeményezés bölcsőjénél, és a kezdetekben, a legnehezebb időszakokban ő irányította napjaink mindkét, tényleges politikai súllyal rendelkező magyar érdekvédelmi tömörülését.

Neve, szellemi öröksége mindannyiunké, személyek, szervezetek által ki nem sajátítható.

Politikai végrendelkezésként fogadható el az utóbbi években mind gyakrabban hangoztatott óhaja, melyben a ma még szembenálló két szervezet kibékülésének fontosságát fogalmazta meg, azt a kívánságot, hogy találják meg azokat a közös pontokat, ahol együtt tehetnek a Kárpátalján, Ukrajnában élő magyarságért.

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség teljesíteni kívánja első elnöke végakaratát. Azt indítványozzuk, hogy üljön tárgyalóasztal mellé a két szervezet vezetése, vitassuk meg magyarságunk sorskérdéseit, tisztázzuk a nézeteltéréseket, melyek gyakran a kellő információ hiányára vezethetőek vissza.

A helyszín és időpont kiválasztását a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség vezetésére bízzuk.

Az UMDSZ elnökségeMinden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó