2005. május 14., szombat                                                Országos közéleti lap                                                68-69. (16 961-16 962.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Országos szinten közel 50 ezer jogtalan elbocsá-tásról érkezett panasz ahhoz az ideiglenes parlamenti bizottsághoz, melyet ezen esetek vizsgálata, elemzé-se céljából hoztak létre, hangzott el azon a tájékoz-tatón, melyet Mihajlo Karnauh az ad hoc testület tagja, a szervezett bűnözés és korrupció elleni képviselői bizottság titkára, a szocialista párt parlamenti képvise-lője tartott. »»

Amikor először kóstoltam bele Tyahur György salánki bortermelő 2003-as évjáratú rajnai rizlingjébe, rögtön rájöttem, hogy ez a nedű nem kútágas gyön-gye, azaz, alkohol, cukor és aromaanyagok keveréke. »»

Szép hagyomány, hogy a sportok királynője, az atlétika minden év tavaszán ellátogat a festői szépségű Kárpátalja fő-városába, Ungvárra, s hozza magával Ukrajna és a szom-szédos országok ifjú remény-ségeit. Ezúttal mindezt a 44. alkalommal tette. »»

Bodnár László után ismét magyar játékosa lehet a Dinamo Kijevnek, mert a válogatott két védőjét, Stark Pétert és Juhász Rolandot is figyeli a klub. A vezető-edző, Szabó József már meg is tekintette mindkét játékost. »»

Ambrus Pál
Köztudott: az Illyés Gyula Köz-alapítvány a legjelentősebb olyan anyaországi struktúra, mely a hatá-ron túli magyarság művelődési, közösségi életét hivatott támogatni. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy évről évre kárpátaljai társadalmi, szakmai szervezetek, iskolák, óvodák, önkormányza-tok több száz pályázatot nyújtanak be a közalapítvány itteni alkuratóriumához. A kért összeg rendszeresen hússzorosa-harmincszorosa a megnyerhetőnek. Ez bizony nagy terhet és felelősséget ró a testület tag-jaira. A gondokat csak növeli, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség kurátorai az utóbbi években bojkottálják az üléseket, kivonva magukat így a dön-téshozás felelőssége alól. »»

Tegnap ért véget az a kétoldalú ukrán–magyar találkozó, melynek keretében Oleg Ribacsuk, az euró-pai integrációs kérdésekért felelős ukrán miniszter-elnök-helyettes és Baráth Etele, a Magyar Köztársa-ság európai uniós kérdésekkel foglalkozó minisztere folytatott megbeszélést. »»

Napjainkban is élő szokás a pünkösdkirályné-választás. A beregszászi járási Guton évente megren-dezik a pünkösdi játékokat, s e rendezvénysorozat már túllépte a járás határait. Az alábbiakban egy Kárpátalján gyűjtött pünkösdi népi gyermekjáték for-gatókönyvét ajánlunk olvasóinknak. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó