2005. május 5., csütörtök                                                         Országos közéleti lap                                                         64. (16 957.) szám


Kárpáti Igaz Szó
A Miniszteri Kabinet határozott és eltökélt szán-déka, hogy mindenfajta üzemanyag literjének árát három hrivnya alatt tartsa. A kormány lépéseinek hatására az említett szintet két héttel ezelőtt jóval meghaladó értékek mostanra valóban a gázolaj esetében 2 hrivnya 75 kopijkára, a benzinnél pedig 2,85–2,95 hrivnyára csökkentek. »»

Ungvár járókelői el sem tudják képzelni, hogy naponta a levegő által mi minden kerül a tüdejükbe. Pedig a szakembe-rek szerint a város levegőjének állapota aggodalomra ad okot. Ezt bizonyítja, hogy Ungvár az ország 10 legszennyezettebb légterű városának sorá-ban a 9. helyen szerepel. »»

A közelmúltban megrázó esemény színhelyévé vált a Nagyszőlősi Járási Kórház. A pulmanológiai osztály egyik betege önkezével vetett véget életének, amikor szembesült gyógyíthatatlan tüdőrákjával. A felmerülő orvosetikai kérdések és a nagyszőlősi kórház egyes alkalmazottainak a betegekkel szemben tanúsított, közismerten közömbös, néha szinte ember-telen magatartása ezúttal széles körű felháborodást keltett. Nem mehetünk el csukott szemmel a problé-ma mellett, hiszen köztudomású, hogy országunkban az állami egészségügyi ellátás jelenleg minden, csak nem megfelelő. »»

A rendszerváltást követően Csapon megkezdő-dött a művelődési élet mélyrepülése. A korábban büszkeségnek számító kultúrház kívül-belül lepusztult állapotba jutott. Megszűntek a vidám műsoros estek, diszkók, az ugyanebben az épületben található mozi ajtajára is lakat került. »»

Amióta felosztották a kolhoz földjeit, azóta a nagydobronyi id. és ifj. Kiss F. Béla burgonya-, káposzta- és zöldségtermesztés-sel foglalkozik. S mint oly sok őstermelőnek, a gondot számuk-ra is a termés értékesítése jelen-ti. Különösen télen. Mint mondják, a munkácsi piac szinte állandóan telítve van. Jelenleg nincs más megoldás, mint a piaci árnál olcsóbban kínálni a portékát. A munkácsi és az ungvári piac mellett bereg-szászi óvodák vásárolják fel a zöldséget és a fűszer-paprikát. »»

A megyei oktatási és tudo-mányos főosztálytól kapott ada-tok szerint az idén négyezer vég-zős diák kerül ki a megye magyar tannyelvű általános és középis-koláiból. Míg az érettségizők kö-zül minden harmadik tovább ké-szül tanulni valamely felsőoktatási intézményben, addig a kilencedikesek 80 százaléka az iskolapadban marad, vagyis a tizedik osztályban folytatja tanulmá-nyait. »»

Nemrégiben vidékünkre látogatott Horváth Dori Tamás bencés szerzetes, a Pannonhalmai Bencés Gimnázium és Kollégium igazgatója. Találkozásunk során arra kértem, beszéljen tanintézményükről, min-dennapi életükről. »»

A hajrájához közeledik az élvonalbeli magyar labdarúgó-bajnokság is. Az utolsó öt játéknap alaku-lását ismét érdekessé tette az, hogy a bajnokaspiráns Debrecen kikapott az aranyéremért még mindig gőzerővel hajtó újpestiek otthonában. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó