2005. április 28., csütörtök                                                        Országos közéleti lap                                                        61. (16 954.) szám


Kárpáti Igaz Szó

Mikola Vehes
Az Ungvári Nemzeti Egyetem-nek néhány hete új vezetője van. Mikola Vehes történészprofesszor személyében. Rektori kinevezését Sztaniszlav Nikolajenko, az Ukrán Oktatási és Tudományos Miniszté-rium vezetője személyesen nyújtotta át Mikola Vehesnek Kijevben. A szerződés 7 évre szól, így az UNE történetében először egy humán szakos rektor áll a tanintézet élén. »»

A hit szónak számos jelentése van. Vallásos környezetben hűséget jelent egy adott tanításhoz, míg a filozófiában és a mindennapi használatban tágabb az értelme: valamit igaznak elfogadni. A hinni szó je-lentése is sokrétű. Lehetséges hinni valamiben, hinni valakinek vagy hinni egy célban, egy eszmében. »»

Olyan furcsa volt, ahogy álltam a ravatalánál, a nyitott koporsóval szemben, és ajkamról peregtek a latin mondatok. Mintha másvalakinek a száját hagyták volna el, és a hangom is olyan idegenül csengett a fülemnek. Mondtam én máskor is latin nyelvű szö-vegeket, csakhogy azok iskolai föladatok voltak, ez meg saját fogalmazású gyászbeszédem. Talán az zavart, hogy úgy éreztem: a bársony drapériákhoz, az elhunyt feje mellé helyezett két kandeláberhez intézem szavaimat – a gyülekezetből csak kevesen értették őket. De mondtam tovább, bele a ravatalozó fekete csöndjébe, bele a kintről beáramló fagyos téli leve-gőbe... »»

A magyar kormány álláspontjára alapozva szeret-ném kifejezni abbéli reményemet, hogy a XXI. század az egyre szorosabb, partneri együttműködés jegyében fog alakulni mind a szomszédsági kapcsolatok, mind az anyaország és a határon túli magyar közösségek közötti viszony terén. Őszintén reméljük, hogy Ukrajna belátható időn belül részesévé válik az európai és transzatlanti integrációs folyamatnak. Az EU- és NATO-tag Magyarországnak elemi érdeke az ukrajnai demokratizálódási folyamat folytatása, valamint a jogállami keretek megszilárdulása. Nem csupán a nagyszámú kárpátaljai magyarság okán, hanem azért is, mert országuk jelentős gazdasági potenciállal rendelkezik és az abban rejlő együttműködési lehető-ségek még kiaknázatlanok. »»

Egy síkvidéki, színmagyar faluban született lány számára nem az tűnik az ideális életcélnak, hogy elmegy a szórványba, ahol magyar szót már csak elvétve hallani. A palágykomoróci Mitró Henrietta mégis ezt a kihívást választotta, amikor elment tanítani a szolyvai magyar iskolába. »»

Volodimir Pavlisin
Amikor úgy másfél évtizeddel ezelőtt felvették a képzőművészeti szövetségbe, a 29 éves életkorával a közösség egyik legfiatalabb tagja volt. Akkoriban ez egészen ritka dolognak számított, és bizony sokan csodabo-gárként tekintettek rá, egyes kollégái meg nehezen tudták leplezni irigységüket... »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó