2005. április 26., kedd                                                             Országos közéleti lap                                                             60. (16 953.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Él az Igaz Szó
Tisztelt olvasóink!
Az utóbbi napok híreiből Önök már pontosan tudják, hogy néhány ellenérdekelt kárpátaljai társa-dalmi vezető irányításával miként igyekeznek ellehe-tetleníteni lapunkat.
Engedjék meg, hogy köszönetet mondjunk annak a sok-sok olvasónak, akik telefonon, faxon, elektro-nikus postán, levélben, vagy munkatársainkat az ut-cán megállítva, szerkesztőségünket felkeresve támo-gatásukról, szolidaritásukról biztosítottak. Erőt adó tény az is, hogy a magyar társadalmi szervezetek túlnyomó többsége, polgármesterek, értelmiségünk jeles képviselői mellénk álltak.
Sietünk kijelenteni: a támadások és a rossz-indulatú híresztelések ellenére a Kárpáti Igaz Szó él, meg fog jelenni. Azzal, hogy szombati és mai számunk csökkentett terjedelemben látott napvilágot, nem hűséges olvasóinkat kívántuk megrövidíteni. Célunk az, hogy ily módon is tiltakozzunk a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség vezetőinek módszerei ellen, a szerkesztőség belügyeibe való durva beavat-kozásuk miatt.
Megdöbbentő, hogy a KMKSZ részéről most azért éri politikai támadás a lapot, mert hangot adott a másik két (valós támogatást nyújtó) lapalapító állás-pontjának, nézeteinek, tükrözte irányvonalukat. Egyér-telmű az adott helyzetben aligha tehettünk mást.
Ezzel együtt, s mindezek figyelembe vételével kér-jük, továbbra is fizessék elő a megye legpatinásabb újságját, a Kárpáti Igaz Szót, ezzel biztosítsák létünket, azt, hogy a jövőben is hiteles, színes, friss informá-ciókkal szolgálhassunk Önöknek.
A kárpátiigazszósok

A fiatalok reproduktív és szexuális egészségének megőrzése volt a témája annak a kerekasztal-megbeszélésnek, melyre a megyei bőr- és nemibeteg gondozó által "A romantikus tavasz biztonságos lesz" jeligével meghirdetett egyhetes (április 18 és 24 között) felvilágosító akció keretében került sor. »»

Az állategészségügy helyzetét ismertette a média képviselőivel Jurij Szadvári, a megyei állategészség-ügyi főosztály vezetője két kollégája társaságában. »»

Tizenkilenc esztendővel ezelőtt örökre megjegyez-hette magának a világ Csernobil nevét. »»

Az ukrán társadalom konszolidációjának lehető-ségeivel foglalkozott a Munkácson megrendezésre került nemzetközi szakértői tanácskozás. »»

Javában tartanak a tavaszi mezei munkálatok, bármerre nézünk a határban, vetőgépekkel, műtrágya-szórókkal, talajlazítókkal pöfögő traktorokat látunk. A tavaszt azonban nemcsak a gazdák várták, megje-lentek a szántóföldek nemkívánatos "albérlői" is. Itt egy gyanúsan ritka folt az őszi búzában, ott egy fura petecsomó az árokszéli bokron. Lassan a kártevők is magukra találnak, és folytatódik az örök harc. Ebben a gazda ma már nemcsak saját magára, hanem az olyan szakemberek hozzáértésére is számíthat, mint Novák András, aki negyedszázada dolgozik a Nagy-szőlősi Növényegészségügyi Állomás vezetőjeként.»»

Az utóbbi évek vitathatatlanul legjobb, legélve-zetesebb és legizgalmasabb csatáját vívta Fernando Alonso és Michael Schumacher a San Marinó-i Nagy-díj utolsó tíz körében. A hétszeres világbajnok hiába volt gyorsabb, mint ifjú spanyol ellenlábasa, képtelen volt előzni, így a Renault-s zsinórban harmadik győ-zelmét ünnepelhette. Harmadik Jenson Button, ne-gyedik a Montoya-helyettes Alexander Wurz lett, a sokat kritizált Jacques Villeneuve pedig behozta a három pontot érő hatodik helyre a Saubert. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó