2005. április 14., csütörtök                                                         Országos közéleti lap                                                         54. (16 947.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Kárpátaljaiak az MMA-ban

Kárpátaljai alkotókkal bővült a Magyar Művészeti Akadémia tagsága. Az Akadémia 2005. március 12-i évi közgyűlésén döntött arról – megváltoztatva az Alapszabályt –, hogy a testületnek ezentúl határon túli tagjai is lehetnek. Összesen 46 határon túli magyar művész felvételére került sor a Budai várban, a Magyar Kultúra Alapítvány székházában. Gerzson Pál festőművész és Kő Pál szobrászművész ajánlására négy kárpátaljai képzőművész lett az Akadémia tagja: Tóth Lajos, Erfán Ferenc, Magyar László és Füzesi Magda és Horváth Anna. Az Elnökség Vári Fábián László költő, Nagy Zoltán Mihály író, valamint Vidnyánszky Attila, a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház főrendezője felvételéről is döntött.

A Magyar Művészeti Akadémiának képző- és iparművészek, írók, költők, szobrászok, építészek és a művészetek más ágainak kiemelkedő művelői lehetnek a tagjai. A testület elnöke a világszerte ismert építész, Makovecz Imre, aki az 1992-es Sevillai Világkiállításon a magyar pavilon tervezője volt. Tagjai között olyan neves személyiségeket találunk, mint Gyurkovics Tibor író, az Akadémia alelnöke, Ágh István költő, Jankovics Marcell filmrendező, Nemeskürty István író-történész, Melocco Miklós szobrász és mások.

Az új tagok jelölésére január 27-én került sor. Az eddig 106 taggal rendelkező Magyar Művészeti Akadémia tagságának bővítése a Kárpát-medencei magyarság művészeti elitjének összefogását is szolgálja.

A Magyar Művészeti Akadémia két új kárpátaljai tagja nyilatkozott frissiben lapunknak.

– Vajon miért éppen most került sor erre a lépésre, a határon túli magyar művészek tagfelvételére?

– A kettős állampolgárságról történt rossz emlékű népszavazást követően született meg a döntés, hogy itt az ideje hathatósabb, érdemi támogatásban részesíteni az anyaország határain túl élő alkotókat – mondja Magyar László, a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának elnöke.

– Míg eddig évente öt-hat külhoni személyt vettek fel, most 44 határon túli művésszel bővült az akadémia. Zenészekkel, zeneszerzőkkel, írókkal, költőkkel, és nem utolsósorban – képzőművészekkel. Összesen hat kárpátaljai képzőművészt ajánlottak erre a megtiszteltetésre, közülük négyen lettek tagok. Örvendetes, hogy hárman a Révész Imre Társaság tagjai. Annál is inkább szép eredmény ez, mert társaságunk ez év őszén méltatja fennállásának tizenötödik évfordulóját.

– Az illetékesek indokolták-e, hogy éppen azoknak szavaztak bizalmat, akiknek?

– Természetesen igen. Éspedig azzal, hogy az akadémia – idézném – "a magyar kultúra, művészet, szellemi élet meghatározó, kiemelkedő személyiségét eddigi életműve elismeréseként rendes tagjává fogadja..."

– Voltaképpen a laikus emberben felmerül a kérdés, hogy mit is nyújt a tagság egy kárpátaljai művésznek?

– Véleményem szerint főleg erkölcsi hozadéka van – kapcsolódik a beszélgetésünkbre Erfán Ferenc ungvári festőművész. – Az ember úgy érzi, hogy igenis áll mögötte valaki, vagy állnak valakik. Hogy vele együtt fontosnak érzik a múltban gyökerező kárpátaljai magyar szellemi élet ápolását és felújítását. Mert nyílt titok, hogy a második világháború előtt is volt itt zenei élet, hogy rendszeresen nyíltak képzőművészeti tárlatok stb. A sokszor hangoztatott kárpátaljai festőiskola még akkoriban alapozódott meg... Vétek volna nem őrizni és nem fejleszteni ezeket az európai értékű tradíciókat. Ez azonban a mai elanyagiasodott világban lehetetlen kellő támogatás nélkül. A tagfelvétel megtisztelő gesztus irányunkban, egyszersmind lelkesítő erő, inspiráció a további alkotáshoz.

– Társaságunk decemberben lesz tizenöt éves – veszi át újra a szót Magyar László elnök. – Szép csendesen mondom, hogy ebből az alkalomból szeretnénk egy méltó színvonalú kiállítással a nagyközönség elé lépni. Addig is, keményen dolgozni kell.

Barát Mihály, Tóth ViktorMinden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó