2005. április 14., csütörtök                                                         Országos közéleti lap                                                         54. (16 947.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Kárpátalján járt Volodimir Szkomarovszkij, az Ukrán Állami Vámhivatal elnöke, akit a határátkelőkön tett látogatására elkísérte Viktor Baloga, a megyei állami közigazgatás elnöke. »»

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság és a Kárpátaljai Ma-gyar Szervezetek Fóruma (elnöke Kincs Gábor) szervezésében a minap konferenciára került sor Nyíregyházán a Civil együttműkö-dések a határon átnyúló kapcso-latokban címmel. »»

Végre-valahára kitavaszodott, ami mindenkit taka-rításra, környezete szépítésére buzdít. Megyeszerte az tapasztalható, hogy az emberek a házuk körül szor-goskodnak, az iskolások a parkokban, a tanintézetek körül tesznek-vesznek. »»

Az Ungváron nemrégiben látott kupagyőzelem – a hazai Kárpáti nyerte a Heckó–Lobova-kupát – után újabb csemege várt a Junyiszty Sportcsarnok-ban a női kézilabdázás kárpát-aljai híveire. »»

A közigazgatási reformról, a települések összevo-násáról szóló hírek megosztják a közvéleményt. Nem véletlenül, hiszen az eddigi trend a különválás volt. Sokan az önállósodásban látták a település fejlődé-sének legfontosabb előfeltételét. Az összevonások híre most vegyes érzelmeket kelt. »»

Rövidhírben lapunk is közölte, hogy a közműdíjak drágulásának egyik vonzataként drágulhat a villany-áram. »»

Gajdos István
Az Ungvári Nemzeti Egyete-men önálló magyar történelem tanszék nyílik májustól. Az erről szóló együttműködési szerződést – mint arról lapunkban már hírt adtunk – hétfőn írta alá a felsőok-tatási intézmény részéről Mikola Vehes rektor, illetve a kezdeményező fél részéről Gaj-dos István parlamenti képviselő, az UMDSZ elnöke. »»

A Kraszna-havas még nevéhez méltóan, ezüst-koronás fővel dereng elő a párás messzeségből, s tekint alá a Felső-Tisza mentén nyújtózkodó, lassan kitavaszodó Máramarosi-medencére. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó