2005. április 12., kedd                                                             Országos közéleti lap                                                             53. (16 946.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Magyar történelmi kar születik. Gajdos István és Mikola Vehes kézfogása. A háttérben Medvigy István, a Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítvány igazgatója
A kárpátaljai magyar felső-oktatás históriájában történelmi jelentőséggel bír az a tény, hogy tegnap az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) kezdeményezésére aláírták az együttműködési szerződést az önálló magyar történelem tanszék megnyitásáról vidé-künk legnagyobb múltra visszatekintő felső-oktatási intézményében az Ungvári Nemzeti Egyetemen. »»

Az ukrán kormány úgy döntött, hogy a tavaszi mezőgazdasági munkálatok idejére, a mezei munkák zavartalan lebonyolítása céljából betiltja a hazai gáz-olaj exportját. »»

Beregszászban, a városi művelődési házban tar-totta meg XVI., tisztújító közgyűlését a Kárpátaljai ma-gyar Kulturális Szövetség (KMKSZ). »»

Volodimir Kobal
A napokban zajlottak le Ungváron a Junyiszty Sportcsarnokban megyei sakk-bajnokság férfi zárómérkőzései. A 32 részt-vevőt felvonultató, 9 fordulós, svájci lebo-nyolítású küzdelemben az ungvári Volodi-mir Rizsonkov az első, a nagyszőlősi Volo-dimir Kobal a második helyet szerezte meg. »»

Az idén, június 26-a és július 2-a között kerül megrendezésre szűkebb pátriánkban, nevezetesen Ungváron a IV. Nemzetközi Gyermekbarát Fesztivál. A rendezvény főszervezője a Magyarországi Gyermek-barátok Mozgalma és a Kárpátaljai Magyar Oktatásért Szülők és Pedagógusok Tanácsa (KAMOT). »»

A földtörvény alkalmazásának eddigi tapasztala-tait vonta meg sajtótájékoztató keretében Juzef Andru-senko, a földtartalékok megyei főosztályának helyettes vezetője és Vitalij Trofimcsuk, a főosztály felügyeleti osztályának helyettes vezetője. »»

Egy ország társadalmi fejlődésének legfőbb mu-tatója, demográfiai, gazdaság, kulturális potenciál-jának meghatározó tényezője a lakosság, azonbelül a gyerekek és a nők egészsége. »»

Az új Nemzeti Alaptanterv-nek megfelelően a 2005/2006-os tanévtől új tantárgy kerül bevezetésre Ukrajna iskolái-ban. Szeptembertől az 5. osz-tályban, majd folytatásként a 6. osztályban heti egy órában, kö-telező tantárgyként szerepel majd az órarendben az etika. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó