2005. április 2., szombat                                                 Országos közéleti lap                                                 47-48. (16 940-16 941.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Több száz emberből álló tö-meg gyűlt össze Ungváron a pol-gármesteri hivatal épülete előtti Posta téren. A távfűtő és a vízmű-vek dolgozói szerveztek közös tün-tetést. A transzparenseken olvas-ható jelmondataikkal, illetve bekia-bálásaikkal a két vállalat alkalmazottai kritikus hely-zetükre akarták felhívni a megyeszékhely polgármes-terének figyelmét. »»

Vihart, heves indulatokat kavart az egyik ukrán nyelvű hetilap tényfeltárónak szánt írása, melyben azzal gyanúsították meg a debreceni székhelyű ÉLTEX Kft.-t, hogy az veszélyes hulladékokat szállít Ukraj-nába. Sőt, az állítólagos ipari hulladékokat többek között Nagydobrony közelében égetéssel semmisí-tették meg. A cikket – hitelessége leellenőrzése nélkül – az egyik magyar nyelvű hetilap is átvette... »»

Ma már egyre több lehetőség van arra, hogy a kárpátaljai felsőfokú tanintézményekben tanuló ma-gyar diákok olyan ösztöndíjra pályázhassanak, ame-lyek idehaza segítik tanulmányaik folytatását. »»

Március 17-én, Nagyszőlősön, a Tulipán utca 95 alatt történt gázrobbanás nem csak egy életet oltott ki, hanem ennek az atavisztikus érzésnek is gazdag tápot adott, mivel a szakemberek mindmáig nem tudtak kielégítő magyarázattal szolgálni. »»

Komoly támogatásban részesült az Ungvári Drugeth Gimnázium magyarországi magánszemélyek és intézmények jóvoltából. A technikai eszközök jelen-tős része már megérkezett a megyeszékhely Petőfi téri oktatási intézményébe. »»

Kárpátaljai polgármesterek, a járási közigazgatás munkatársai négynapos konferencián vettek részt Nyíregyházán. A rendezvé-nyen a schengeni határokon át-nyúló magyar–ukrán regionális együttműködés lehetőségeiről tá-jékozódhattak és kaptak gyakorlati útmutatásokat. »»

A hazai piaci kapcsolatok fejlődése, a konkuren-ciaharc fokozódása, az árpolitika alakulása a ko-rábbiakhoz képest még inkább előtérbe helyezi a gazdasági szereplők biztosításának kérdését. Bár-mennyire is rendeződni látszanak az ukrán gazdasági és kereskedelmi viszonyok, az egyelőre nem mond-ható el, hogy mentesek lennének a negatív jelen-ségektől. »»

Pontosan a félidejéhez ért a jövő évi német-országi labdarúgó-világbajnokság európai selejtező-sorozata. A futball-közvélemény egyértelműen a meg-lepetés kategóriába sorolja a szlovák és az ukrán válogatott eddigi menetélését. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó