2005. március 31., csütörtök                                                       Országos közéleti lap                                                       46. (16 939.) szám


Kárpáti Igaz Szó
A képviselőtestület elfogadta a korábbi alelnök, Nuszer Ernő lemondását, s titkos szavazás út-ján két új alelnököt választottak a IV. összehívású megyei tanács 15. ülésszakának kedden meg-tartott plenáris ülésén. »»

A megyei állami köz-igazgatás és a megyei ta-nács közötti párbeszéd fon-tosságát, a két testület te-vékenységének összehan-golását javasolta Viktor Baloga és Mikola Andrusz tegnapi, közös sajtótájékoztatójukon. »»

Tizenhárom éve az Ukrán Legfelső Tanács jóvá-hagyta az Ukrán Biztonsági Szolgálat megteremtésé-ről szóló törvényt. »»

A kárpátaljai sajtótermékeket is utolérte a bulvá-rosodás, szinte teljesen eltűntek az újságokból az olyan publicisztikai műfajok, mint a kroki, a hírlapi tárca, a jegyzet és egyre többen sértik meg a sajtóetikát, hangzott el többek között azon a találkozón, amelyet az Ungvári Reform Sajtóklub szervezett az Ungvári Nemzeti Egyetem újságíró tanszékével közö-sen a kárpátaljai írott és elektronikus média képvise-lőinek. »»

Szvitlana Szmirnova
Gazdasági rovatunkban havi rendszerességgel és tájékoztató jelleggel jelennek meg a lakás- és ingatlanárak. A telefonos és e-mailes reagálásokból arra követ-keztetünk, hogy ez a kérdés soka-kat érint mind a megyeszékhe-lyen, mind azon kívül. »»

A Tiszapéterfalvát védő gátak katasztrofális álla-potáról lapunk március 10. számában már részlete-sen beszámolt Illyés István polgármester. »»

Mint arról lapunk hasábjain a közelmúltban hírt adtunk, a lakosság jogi ismereteinek bővítése céljá-ból Polgári Tájékoztató Iroda nyílt Nagydobronyban. Az eddigi tapasztalatokról Andráskó Sándort, az iroda munkatársát kérdeztük. »»

Az elmúlt években csak barát-ságos mérkőzéseken szoríthattak a csongoriak a futballcsapatnak. A járási bajnokságba egyrészt anya-gi okok miatt nem neveztek, más-részt az is gondot okozott, hogy sok fiatal az anyaországban foly-tatja tanulmányait. Egyszerűen nem volt elég játékos. Az idén viszont lehetőség nyílik az indulásra. A járási labdarúgó-szövetséghez a nevezést már eljuttatták. Azaz mintha valami elindult volna... »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó