2005. március 26., szombat                                               Országos közéleti lap                                               44-45. (16 937-16 938.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!

A Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-gyar Főiskola körül kialakult nehéz anyagi helyzetet is érintette a megyei állami közigazgatás elnöke szerdai szokásos sajtótájékoztatóján. Viktor Baloga kritikával illette az útlevélosztályok tevékenységét, elemezte a szabad Gazdasági övezetben működő vállalatok hely-zetét, kifogásolta Viktor Pogorelov ungvári polgár-mester kommunális szférát érintő passzivitását. »»

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) döntése értelmében 1982 óta március 24-e a tuberkulózis (tbc, tüdőbaj) világnapja, 1882-ben Robert Koch ugyanis ezen a napon fedezte fel a tuberkulózis baktériumát. »»

A húsvét immár hosszú évszá-zadok óta különös varázzsal, meg-hittséggel, az újjászületés remé-nyével tölti meg az emberek életét. Az emberek ma is várják a húsvé-tot, készülnek rá. De hogyan? – adódik a kérdés. Természetesen mindenki másként, ám talán nem tévedünk nagyot, ha azt mondjuk: ünnepi hangulatban. »»

2002. szeptember 27-én az Ungvári Nemzeti Egyetem Filológiai Karán először védtek kandidátusi tudományos fokozatot magyar nyelvészetből. »»

A vállalkozók helyének és szerepének a meghatározását, a határ menti együttműködés fej-lesztését, a falusi turizmus fel-tételrendszerének javítását, a pá-lyázati lehetőségek mind széle-sebb körű kihasználását hangsú-lyozták a Kárpáti Igaz Szó szervezésében, a nyíregy-házi EuroKapocs–EuroClip Közalapítvány támogatá-sával a nagydobronyi Sting Szabadidőközpontban megrendezett konferencia előadói. »»

A megyei állami közigazgatás elnöke a héten interjúalanyunkat nevezte ki a külgazdasági kapcsola-tok, az európai integrációs és határokon átívelő együttműködési főosztály megbízott vezetőjévé. Bár az érintett komoly szakmai gyakorlattal, élettapasztalattal, s ami úgyszintén fontos, emberi kapcsolatokkal ren-delkezik, új megbízatásának híre hallatán sokan mégis felkapták a fejüket. Hogyan reagált kinevezé-sére maga az érintett? Mit szóltak barátai, közeli hozzátartozói? Mire kívánja helyezni a hangsúlyt? »»

A hagyományokhoz híven idén is megtartották az ungvári járási tanintézetek égisze alatt tevékenykedő műkedvelő együttesek beszámoló hangversenyét, amely a tavalyihoz hasonlóan három helyszínen zaj-lott. Az idei szemle mottójául "A múltunkra emlékezve" címet választották. »»

Fejenként 300 ezer eurót kapnának az arany-éremért a házigazda német válogatott tagjai a jövő évi labdarúgó-világbajnokságon. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó