2005. március 24., csütörtök                                                       Országos közéleti lap                                                       43. (16 936.) szám


Kárpáti Igaz Szó

Hat éve, 1999-ben kezdte meg működését Nagymuzsaly határá-ban a sokak által megkérdőjelezett és legalább annyiak által magasz-talt aranybánya. Az elmúlt öt év so-rán jót és rosszat egyaránt hallhat-tunk erről a vállalatról, de mi a hely-zet jelenleg?– tettük fel a kérdést a két leginkább érintett személynek, Ficaj László nagymuzsalyi pol-gármesternek és Olekszandr Babinyin bányaigazga-tónak. »»

Kínai kutatók mérései szerint a Föld legmaga-sabb hegycsúcsa, a Mount Everest folyamatosan ve-szít magasságából. A csökkenést a hegyóriáson talál-ható hó és jég megfogyatkozása okozza. »»

Csabai Lászlóné
Beregszászban az idén több ezren méltatták együtt a magyar szabadságot. Az esemény méltó ünnepi szónoka Csabai Lászlóné volt, aki, immár hagyományosan, Ungvárra is eljött a jeles napon. A Petőfi téren alig néhány méterre a magyar szabadságharc lánglelkű költőjének szobrá-tól... »»

A főváros közigazgatása május 14-én nagyszabá-sú rendezvények keretében akarja megünnepelni Európa napját. »»

Csongoron az utazót seprűvel fogadják. No, nem kiverni, elkergetni akarják, éppen ellenkezőleg. Szíve-sen látják, s csupán eladni próbál-ják a portékát. Szinte nincs olyan porta, ahol ne kínálnák a seprűket. »»

A Csendes-óceán keleti részén hatalmas folyam-ként hömpölyög észak felé az Antarktisz hideg vizeit csaknem az Egyenlítőig szállító Humboldt-áramlat, mely a kéklő óceántól az Andok felhők fölé nyújtóz-kodó hegyeiig, több száz kilométer hosszúságban si-vataggá teszi a perui és az észak-chilei partvidéket. »»

1456 nyarán több mint százezer fős, hatalmas török sereg hömpölygött végig a Balkánon, a Márvány-tenger partjától a magyar végvárrendszer legfonto-sabb erősségéig, a Száva dunai torkolatánál fekvő s nem ok nélkül Magyarország kulcsának nevezett Nán-dorfehérvárig (a mai Belgrádig). »»

A közintézményeken a nemzeti lobogók mellett rövidesen megjelennek az Európai Unió zászlói is, hogy egyértelmű legyen mindenki számára, merre is halad Ukrajna, jelentette ki a minap Oleg Ribacsuk, a kormány integrációért felelős miniszterelnök-helyet-tese. Az ország jövőjét illetően ugyanis a kérdés ma már nem úgy vetődik fel, hogy "merre menni", hanem hogy "miképpen is lehet a kitűzött irányvonalat mie-lőbb realizálni"? »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó