2005. március 19., szombat                                               Országos közéleti lap                                               40-41. (16 933-16 934.) szám


Kárpáti Igaz Szó
A kétnapos ukrajnai program keretében, a kijevi miniszteri találkozók, tárgyalások, megbeszélések után az ukrán–magyar parlamentközi csoport tagjai először látogattak el testületileg Kárpátaljára. »»

Paraszti virtusba oltott légies könnyedség és a táncművészet iránt érzett határtalan odaadás – ezek jellemzik a Kricsfalusi Miklós tiszaháti tánctanár-népművelő által koreografált műveket. Szaktudását és lelkesedését meggyőzően bizonyítják sikeres fellépé-sei határon innen és túl, valamint népszerűsége tanítványai körében. »»

Az utóbbi hetekben heves vita alakult ki a vállal-kozók egyszerűsített adója körül. Az a helyzet ugyanis, hogy 2004 végéig a vállalkozók érintett kategóriája rögzített adót, illetve átalányadót fizetett, melynek jelen-tős része kötelező nyugdíjbiztosítási összegként a Nyugdíjalapnak lett átutalva. »»

Kotetz Dániel
Annak ellenére, hogy a magyaror-szági együttesek – a Tajtavill Derecske SC kupakötelezettsége, a mátészalkai együttes pedig csak ifjúsági csapatát tudta volna kiállítani – nem érkeztek meg az Ungváron zajló Kárpáti nem-zetközi női kézilabdatornára, a Ju-nyiszty Sportcsarnok közönsége mégis remek össze-csapásokat, késhegyre menő küzdelmet láthatott. »»

Furcsa Daniel Defoe Robinson Crusoe c. regé-nyét színpadon látni. A megyei bábszínházban Natalja Oresnyikova és Mikola Karpenko egyéni rendezése nyomán elevenedett meg az ifjúsági irodalom egyik legismertebb regényalakjának története, aki több mint huszonnyolc évet töltött egy lakatlan szigeten. »»

Az ungvári vizsgálati fogház-ban egyidejűleg 652 letartóztatott személyt tudnak elhelyezni, de jelenleg csak valamivel többen, mint 300-an várnak arra, hogy jogerős döntést hozzon ügyük-ben a bíróság – kezdte az intéz-mény bemutatását Vaszil Pas fogházparancsnok. Hozzátette, hogy sokan összetévesztik a fogházat a börtönnel, pedig a kettő között óriási a különbség. Kárpátalján nincs börtön, vagy fegyház, csupán vizs-gálati fogház van, jelentette ki Vaszil Pas. »»

Csütörtök délelőtt megérkezett a csapi határátke-lőre az a segélyszállítmány, amit a magyar katasztró-favédő és vízügyi szervek indítottak el Kárpátaljára. »»

Amikor Somban aziránt érdeklődtünk, merre talál-juk Sárközi István házát, a helybeliek mosolyogva je-gyezték meg: ne legyenek kétségeik, felismerik. És valóban: már a kerítésről lerí, hogy e portán egy szak-máját igazán szerető asztalos lakik. »»




Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó