2005. március 12., szombat                                               Országos közéleti lap                                               36-37. (16 929-16 930.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Nem véletlenül kölcsö-nöztem Jókai Mór egyik re-gényének a címét. Az ungvári Korjatovics téri piac felújítá-sának ügye ugyanis regény-be, sőt talán inkább mesébe illő. Annak ellenére mondom mindezt, hogy tudom: Andersen meghalt, s azóta nincs mese! S mégis van... Az eddigi események mindkét említett jeles ember fantáziáját is bizonyára megmozgatták volna. Nos, nézzük a piacsztori leg-újabb fejleményeit. »»

Mint az közismert, ma Munkács az egyik fő cél-pontja a Kárpátalján befektetni kívánó vállalatoknak. Az ideális földrajzi fekvés mellett ehhez nagymér-tékben hozzájárult az is, hogy a Latorca-parti város vezetősége vállalkozásbarát intézkedéseket fogana-tosított. Nem véletlen tehát, hogy az elmúlt években több nyugat-európai vállalat itt hozta létre leányválla-latát. »»

Az utóbbi évek folyamán többször megfordultam a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskolában, elbe-szélgettem a tanárokkal az őket foglalkoztató prob-lémákról, a Latorca-parti város magyarságáról, arról, milyen szerepet vállal az iskola a nagy névadójuk em-lékének és szellemi hagyatékának megőrzésében. »»

Jónás János
Az egykori szovjet birodalomban gigantikus tervek alapján épültek a kultúrházak, amelyek a pénztelen-ség beköszöntével egymás után robbantak le. Az azóta eltelt bő évtized elteltével sem mondhatjuk azt, hogy a kultúra kikerült volna a "mostohagyerek" szerepköréből. Még akkor sem, ha az utóbbi időben néhány, még működőképes kultúr-ház bizonyos összeget kapott, elsősorban a tetőszer-kezet nagyjavítására. »»

Ismét nagy sikert aratott a lapunk által is patro-nált, Kárpátalja középiskolás leánycsapatai számára megrendezett hagyományos nőnapi labdarúgótorna. Az ungvári Junyiszty Sportcsarnokban három korosz-tályban eddig még soha nem látott létszámú, össze-sen 18 csapat tagjai próbálták bizonyítani rátermettsé-güket, s azt, hogy a női labdarúgásnak van létjogo-sultsága és utánpótlása is vidékünkön. »»

A téli alapozás kezdetekor a magyar Nagy Zsolt már gyakorolt az OSZK Zakarpattya élvonalbeli labda-rúgócsapatával, de később Zaporizzsjában, illetve Szimferopolban próbált megragadni, ám közvetlenül a tavaszi szezon kezdete előtt mégis az ungváriakat választotta. A miértre személyesen az érintettől kértük a választ. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó