2005. március 10., csütörtök                                                       Országos közéleti lap                                                       35. (16 928.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Mindenképp szükség volt a járási állami közigaz-gatások vezetőinek leváltására, mondta tegnapi sajtó-tájékoztatóján a megyei állami közigazgatás elnöke. »»

Mészáros Domonkos
Az Élet-jel című hóvégi mellék-letünkben a hónap témája a félelem volt. Mészáros Domonkos ungvári ró-mai katolikus plébános alább közölt gondolatai sajátosan kiegészítik, új ol-dalról világítják meg a témát. »»

Az elnökválasztást követő időszakot, valamint a közeljövő feladatait elemezték az Ukrajnai Magyar De-mokrata Szövetség ungvári járási és városi közép-szintű szervezeteinek összevont ülésén. »»

Sétagaloppnak indult, aztán nyögvenyelőssé vált az ismét Ungvári Kárpáti néven szereplő élvonalbeli női kézilabdázóink számára a Dnyiprjanka Herszon elleni, a Junyiszty Sportcsarnokban megrendezett pá-ros bajnoki első összecsapása. S ennek láttán a második találkozó előtt is nagy volt a drukk a szur-kolókban, akik végül parázs küzdelmeknek lehettek szemtanúi. »»

Egyes megyei sajtóorgánumokban megjelent in-formációkra reagálva tartott sajtótájékoztatót Ungvár polgármestere. Mindenekelőtt arra az általa alaptalan-nak tartott vádra reagált, mely szerint a megyeszékhely költségvetéséből titokzatos módon eltűnt 21 millió hrivnya. A pénzt a város a múlt évben állami támoga-tásként kapta, de állítólag nem került célirányú fel-használásra. »»

Amióta ismét napirendre került Ukrajna közigaz-gatási reformja, a média vélemények, hozzászólások, támogató és elutasító nyilatkozatok egész sorát adta közre. »»

Maha László
Közel 60 éve ért véget a II. vi-lágháború, amely mint közismert, az emberiség történelmének és a magyarság legnagyobb tragédiája volt. A nemzet kettős traumát élt meg, hiszen a hatalmas vérveszte-séget a korábban visszacsatolt terü-letek elvesztése súlyosbította. »»

Beregszászban, a katasztrófaelhárítási központ üléstermében került sor a Kárpátaljai Magyar Egész-ségügyi Társaság összegző közgyűlésére. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó