2005. március 1., kedd                                                            Országos közéleti lap                                                            31. (16 924.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Ismét az üzemanyagvál-ságtól hangos a hazai média. Egyre több elemző ad hangot azon véleményének, hogy a 2004-ben aránylag fájdalom-mentesen átvészelt olajkrízis az idén is megismétlődhet, ráadá-sul sokkal komolyabb következményekkel. A hazai üzemanyagpiacon ma tapasztalható tendenciák ugya-nis nem sok jóval kecsegtetnek. »»

A Kárpátaljai Magyar Agrárszövetség Jótékonysá-gi Alapítvány 2005. február 5-e és március 5-e között zöldségtermesztési tanfolyamot bonyolít le Bereg-szászban vidékünk gazdálkodói részére. »»

Az egészségügyi rendszer fejlesztésének egyik fő iránya a lakosság jó minőségű, olcsó és biztonságos gyógyszerekkel való ellátása – jelentette be az új egészségügyi miniszter, amikor a hazai gyógyszergyá-rak képviselőivel találkozott. »»

A napokban elkeseredett hangulatban keresett fel az egyik ugocsai vadásztársaság elnöke. Amikor komorsága okát firtattam, csak ennyit mondott: "Gye-re, mutatok valamit, amit jó lenne, ha megírnátok." Amíg a méteres hóbuckák között bukdácsolt a terep-járó, arra gondoltam, biztosan a téli vadvédelem lesz a téma. Tévedtem. A Tiszapéterfalva és Forgolány kö-zötti földekre érve, frissen kitermelt hatalmas faraká-sok mellett állt meg az öreg Niva és ismerősöm dühösen mutatott a jókora nyárfatörzsekre. »»

Sorozatunk utolsó részé-ben a pedagógiai és művelő-dési profilú szaktanintézetek nyújtotta továbbtanulási lehe-tőségeket mutatjuk be. Illetve néhány szóban kitérünk a me-gyeszékhelyen tavaly megnyílt sportlíceumra is, amelyről Fábián Zoltán munkácsi olvasónk kért tájékoztatást. »»

A Kárpátaljai Állami Orosz Drámai Színház az utóbbi napokban kétségkívül reflektorfénybe került. A munkácsi székhelyű társulat ugyanis a Nyegyelja cí-mű lap rangsorolása alapján a kárpátaljai műve-lődési intézmények között a tavalyi év legjobbja lett és megkapta az ezzel járó díszoklevelet és díjat. »»

Nem mindenki születik bele a mezőgazdaságba, az állattenyésztésbe. Olyan is van, akinek ez mega-datik, ám az élete folyamán részben eltávolodik tőle. Eltávolodik, hogy később visszataláljon. Közéjük tar-tozik a szalókai Baranyi Béla is, aki 25 évet töltött a volán mögött. Ám egyszer úgy döntött, ebből elég: minden erejét a mezőgazdaságnak és az állatte-nyésztésnek szenteli. S hogy a gazdálkodással töltött évek nem eredménytelenül teltek, az is bizonyítja, hogy manapság ő számít a legnagyobb gazdának a településen. »»

A megyénkben is egyre közkedveltebb síakro-batika három részből áll: akrobatikai, mogul és balett szakágból. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó