2005. február 26., szombat                                                Országos közéleti lap                                                29-30. (16 922-16 923.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Országunk nemzet-közi megítéléséről, az Európában betöltött sze-repvállalásáról és integ-rációs törekvéseiről tar-tottak nagyszabású sze-mináriumot a megye-székhelyen. »»

Kiemelt prioritás az Európai Unió számára az Ukrajnához fűződő viszony – hangoztatta José Manuel Durao Barroso, az Európai Bizottság elnöke Viktor Juscsenko ukrán államfővel Brüsszelben találkozva, de továbbra sem tett említést egy esetleges tagsági kilátásról. »»

Kocsis Mária
Mint azt keddi számunkban már közöltük, Bálint-Pataki József, a Ha-táron Túli Magyarok Hivatalának elnö-ke és Kocsis Mária, a KAMOT Jóté-konysági Alapítvány elnöke aláírta azt az egyezményt, amely a 2004–2005-ös tanévre vonatkozó Szülőföldön ma-gyarul oktatási-nevelési támogatás lebonyolításáról szól. Az idei pályáztatásról bővebben Kocsis Mária nyilatkozott lapunknak. »»

Keményen hadat üzent a szervezett bűnözésnek és a milícián belüli visszaéléseknek Jurij Lucenko belügyminiszter. A rendteremtést a testületen belül kezdik el. Az Ukrajinszki Novini internetes újság infor-mációja szerint a belügyminiszter az egész állomány átvilágítását készül végrehajtani. Március 1-jétől kez-dődően májusig valamennyi munkatárs átesik majd a belső szakmai vizsgálaton. Ez idő alatt a milícia mun-káját teljes egészében a társadalom felügyelete alá kell helyezni. »»

A nemzetiségi iskolákban az államnyelv elsajá-títására az alsó osztályokban az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium a tantervben heti 4 órát irányoz elő. A felső osztályokban (9–11) pedig a heti 3 nyelvóra mellett már irodalmat is tanulnak. Méghozzá államnyelven. Az ukrán irodalom bevezetésekor azon-ban az illetékesek figyelmen kívül hagyták azt a tényt, hogy a mai napig hiányoznak a feltételek az állam-nyelv minőségi oktatásához: nincsen elegendő szótár, módszertani útmutató, megfelelően összeállított tan-terv és tankönyv, szakképzett tanár. »»

A magyarlakta vidékeken a falusi asszonyok kü-lönböző hasznos tevékenységgel múlatták az időt a hosszú téli délutánokon, estéken. Tengerit hántottak, szárazbabot fejtettek, fontak, szőttek. Rendszerint a farsangi időszak legvégére hagyták a pokrócszövést, amely aránylag kevesebb odafigyelést, aprólékos munkát igényelt. »»

Miroszlava Kalamunyak
Vajon mi lappanghat finom elegan-ciája, bájos arroganciája, pörgő inten-zitása mögött? Magabiztosság vagy va-lamiféle bizonytalanság, félelem? Ennyi-re erős, vagy mégis sebezhető? Olykor kislányosan fiatalos és mégis korát meghazudtolóan bölcs. Máskor önfeled-ten viccelődős és ellenállhatatlanul kedves. Előre soha nem tudhatom, milyen is lesz az adott alkalom-mal. »»

Végre a klasszikus értelemben vett kupatorna-ként, egyenes kieséses rendszerben, a nyolcaddöntő első mérkőzéseivel folytatódott a labdarúgó Bajnokok Ligája 2004–2005-ös kiírásának küzdelemsorozata. Méghozzá olyan párosításban, hogy nem egy össze-csapás előrehozott döntőnek is beillett volna. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó