2005. február 24., csütörtök                                                        Országos közéleti lap                                                        28. (16 921.) szám


Kárpáti Igaz Szó

Edvard Munch: A sikoly
Félelem... Már a szó puszta hallatától is megbor-zongunk. Félelem... Csupán hét betű, de átélni, netán együtt élni vele, pokoli érzés. Átélik gyerekek és felnőttek, de az állatok előtt sem isme-retlen. »»

Valamikor a múlt század hetvenes éveiben egy tudományos ismeretterjesztő filmet vetítettek a tele-vízióban. A filmben arról volt szó, hogy az emberiség puszta létét fenyegeti a környezetszennyezés. Ez a megállapítás azóta sem veszített aktualitásából. Leg-feljebb annyi változott, hogy világon nagyon sokan észbe kaptak, felismerték a veszélyt és ma már több-kevesebb hatékonysággal működik a környezet és a természet védelme. »»

110 éve lépett az Antarktisz földjére az első em-ber, Carsten Eggeberg Borchgrevink, norvég termé-szettudós. »»

Az amazóniai esőerdők területe már az erede-tinek körülbelül ötven százalékára csökkent – állapítja meg egy brazil környezetvédő szervezet. A főbűnös a rohamosan fejlődő ipari tevékenység, amely gátlás-talanul és egyre nagyobb szeleteket hasít ki az Ama-zonas-medence trópusi rengetegéből. »»

A falu társközsége Kastanovo (Somi tanya), ahol 1927-ben cseh kolóniát hoztak létre. Somhoz tartozott akkoriban még a Braun-tanya s az izsnyétei kerülőház is. »»

Itália történelmében kiemelkedő szerepet játszott egy különös nép, melynek civilizációja – a Kr. e. 700–600-as években – meglepő gyorsasággal virágzott fel az Appennini-félsziget középső részén, majd lassú hanyatlás után felolvadt a latin népek tengerében, megannyi értékkel gazdagítva a feltörekvő Róma kul-túráját. A Szicília szigetén, illetve Dél-Itáliában megte-lepedő görög gyarmatosok thürrénosz, thürszén, a rómaiak pedig tuscus, tusca vagy etruszk néven ismerték az önmagát rassennának nevező népet, melynek emléke ma is él a félsziget nyugati partjainál hullámzó Tirrén-tenger, valamint a közép-itáliai Tos-cana tartomány nevében. Őstörténetük, eredetük kér-déseit viszont máig sem tisztázta a tudomány. »»

Újabb lépéssel kerültünk közelebb a kvantumszá-mítógép és a kvantum-internet létrehozásához: meg-oldották egyetlenegy foton(!), egyetlen fénykvantum szabályozott kibocsátását. »»

Kínai kutatók mérései szerint a Föld legmaga-sabb hegycsúcsa, a Mount Everest folyamatosan ve-szít magasságából. A csökkenést a hegyóriáson talál-ható hó és jég megfogyatkozása okozza. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó